STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

 

 

::Praktyki duchowe

***   modlitwa    recytacja imienia Boga    śpiew    medytacja    bezinteresowna praca    dociekanie wewnętrzne    miłość    ograniczanie pragnień    styl życia   


::Styl życia

Duchowość propagowana przez Sathya Sai Babę nie ogranicza się do określonych praktyk, okresów lub godzin. Jest zachętą do przemiany naszego dotychczasowego stylu życia w bardziej boski, zgodny z naszą najgłębszą naturą. A ponieważ naszą naturą jest wszechogarniająca miłość, taki styl życia polega na bezinteresownym i spontanicznym wyrażaniu jej swoimi myślami, słowami i czynami przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Obejmuje więc szeroką gamę elementów, z których najważniejszymi są nawyki żywieniowe, wzorce zachowań oraz nastawienie względem Boga i świata.

"Ciało jest świątynią Boga udostępnioną człowiekowi po to, aby uświadomił sobie, kim naprawdę jest i rozpoznał mieszkańca swego serca". Rozpoznanie prawdy o sobie może dojść do skutku dopiero wtedy, kiedy serce i umysł zostaną oczyszczone. Z kolei owa czystość serca i umysłu zależy w dużej mierze od spożywanego przez człowieka pożywienia, który to termin, dla Sai Baby, obejmuje nie tylko jedzenie, ale wszystko, co wchłaniamy swymi pięcioma zmysłami: dźwięki, widoki, zapachy, wrażenia i odczucia. Sathya Sai stwierdza, że pożywienie człowieka aspirującego do duchowej doskonałości powinno być sattwiczne (zob. guna), a więc sprzyjające równowadze, spokojowi oraz sublimacji umysłu. Między innymi oznacza to powstrzymanie się od spożywania żywności niewegetariańskiej, czyli takiej, której uzyskanie wiąże się ze śmiercią innych istot żywych.

Wszystkie religie świata mniej lub bardziej otwarcie zajmują stanowisko w kwestii spożywania mięsa zwierząt, które w każdej religii uznawane są przecież za mniejsze dzieci Boga i braci człowieka. Żadnej z wielkich religii świata nie udało się trwale pogodzić idei zabijania z ideą zalecanej przez Boga miłości. Na przestrzeni stuleci proponowano rozmaite rozwiązania kłopotliwego dylematu związanego z mięsem: od całkowitego zakazu jego przyjmowania, przez ograniczenia dotyczące rodzaju mięsa dozwolonego do spożycia, sposobu zabijania zwierząt do postów lub okresów powstrzymywania się od jego spożywania.

Sai Baba przekazuje w tym względzie jasne wskazówki. Jego zdaniem aspirant duchowy nie powinien jeść mięsa, drobiu, ryb ani nawet jajek. Pokarm pochodzenia zwierzęcego przenosi bowiem do wnętrza człowieka atmosferę strachu i kaźni oraz wzmacnia jego zwierzęce skłonności lub cechy jak pożądanie, gniew czy nienawiść. "Jedz, aby żyć - zaleca Sai Baba - i nie wierz, że żyjesz po to, aby jeść". Uregulowanie sfery jedzenia obejmuje nie tylko jego jakość, ale również ilość, sposób przygotowania oraz miejsce pochodzenia.

Bardzo ważnym elementem stylu życia jest również kształtowanie w sobie korzystnych duchowo wzorców zachowań. To, jak pracujemy, jak traktujemy innych, jak wypoczywamy, jak reagujemy na niespodziewane wydarzenia, jak rozmawiamy czy kształtujemy swoje życie, może zbliżać lub oddalać nas od Boga. Codzienne zachowania są nie mniej ważne od naszych praktyk duchowych. Stąd Sathya Sai zaleca swoim wielbicielom dążenie do Boga przez realizację duchowości na planie indywidualnym, rodzinnym oraz społecznym (zob. Kodeks Postępowania, Dziesięć Zasad).

Współczesny świat prowokuje człowieka do bezpardonowego współzawodnictwa z innymi, przekonuje o wartości interesu osobistego i kusząc mirażem nieograniczonego bogactwa sankcjonuje zachłanność jako główną motywację ludzkiego działania. Sathya Sai Baba proponuje przeprogramowanie tych zgubnych wzorców zachowań. Zaleca stopniową eliminację zachowań samolubnych, egoistycznych na rzecz działania motywowanego bezinteresowną miłością i nastawionego na umacnianie jedności wśród ludzi w myśl zasady powszechnego braterstwa. "Obecnie we wszystkich sferach życia człowieka - w etyce, moralności, edukacji, nauce, polityce, duchowości - panuje zamieszanie i brak spokoju - stwierdza Sai. Spowodowane jest to brakiem jedności oraz poczucia braterstwa wśród ludzi składających się na daną grupę. O grupie można mówić jako o społeczeństwie dopiero wówczas, gdy składające się na nią jednostki łączy wspólna podstawa i kierunek myślenia. Tę jedność, poczucie wspólnego celu, można przywrócić jedynie miłością. Różnice powstają z braku miłości. Miłość jest Bogiem, żyjcie miłością. Niech to stanie się naczelną zasadą waszego życia".

Pozytywny i otwarty stosunek do ludzi, zwierząt i w ogóle do całego otaczającego nas świata jest istotną częścią propagowanego przez Sai Babę stylu życia. Miłość nie stroni od odpowiedzialności; oznacza gotowość współtworzenia lepszego świata. Życie niesie jednak ze sobą nieuniknione upadki i wzloty. Często wydaje się nam, że cierpimy niezasłużenie, że inni mają lepiej, że wszystko przychodzi im łatwiej... Nie rozumiemy, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej i dlaczego przytrafia się to właśnie nam (zob. karma i reinkarnacja). Sai Babie nie jest obcy ból ludzkiej egzystencji, ale przypominając nam nasz boski status (zob. człowiek) oraz iluzoryczną naturę świata (zob. świat i iluzja) zachęca do pozytywnego nastawienia względem Boga i świata. "Nawet jeśli tysiąc razy wam się nie udało - mówi - podejmijcie jeszcze jedną próbę".

Celem życia człowieka jest dostrzeganie Boga we wszystkim. Najpierw nauczcie się dostrzegać go w jednej rzeczy, tej, którą najbardziej lubicie, a następnie starajcie się dostrzegać go także w innych. W ten sposób, powoli, uczcie się dostrzegać go wszędzie. Dusza ma przed sobą nieskończone życie. Bez zbędnego pośpiechu, stopniowo wzrastając w mądrości, osiągniecie swój cel". Sathya Sai Baba uczy pogodnej akceptacji losu w świadomości, że to, co nam się przydarza, jest wynikiem naszych własnych czynów z przeszłości i w ostatecznym rachunku zawsze wznosi nas wyżej w duchowej ewolucji. "Im trudniejsze okoliczności, im cięższe warunki, tym silniejsi są ludzie, którzy przez nie przechodzą. Przyjmujcie z pogodą wszystkie zewnętrzne trudności i niepokoje. Nawet w najtrudniejszych okolicznościach, kochajcie Boga czystą miłością, żyjcie zgodnie z duchem Wed, a zobaczycie, że zewnętrzne warunki zaczną wam sprzyjać, ukorzą się przed wami i poddadzą waszemu panowaniu".

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai