STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Praktykujmy jego odwieczne

i uniwersalne przesłanie30 grudnia 2021 r.

Drodzy Bracia i Siostry!

Życzę wszystkim szczęśliwego, spokojnego i świętego Nowego Roku 2022. Mamy szczęście, że otrzymaliśmy miłość i łaskę Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, który inkarnował, aby wskazać nam drogę do urzeczywistnienia naszej boskości. W swej nieskończonej miłości i współczuciu Swami podarował nam Międzynarodową Organizację Sathya Sai (MOSS), abyśmy praktykowali jego nauki i osiągnęli samorealizację. W 2021 roku MOSS dalej wypełniała jego boskie zalecenie - z miłością służyła wielbicielom i innym ludziom w 110 krajach, mimo wielu wyzwań.

MOSS służy ludziom w 110 krajach

Spójrzmy wstecz na rok 2021 i wyraźmy wdzięczność Panu Sai za to, że był naszą ostoją w oceanie trudności, które nieustannie zalewały świat w postaci pandemii COVID-19 i innych wyzwań. Członkowie MOSS niezmiennie podążali za mistrzem, stawiali czoła diabłu i walczyli do końca z hartem ducha, wytrwałością i duchową siłą. Duchowość to nie wolność od trudności, lecz umiejętność zachowania spokoju w trudnych chwilach dzięki boskiej łasce. Dopóki będziemy skoncentrowani na Bhagawanie, on będzie nas prowadził i chronił przed wszelkim złem, zewnętrznymi i wewnętrznymi wrogami, a także da nam siłę, abyśmy zakończyli grę zgodnie z jego wolą.

W 2021 roku MOSS cały czas bezpłatnie zapewniała żywność, opiekę medyczną i pomoc humanitarną wielu krajom. Dla przykładu, w państwach Afryki wolontariusze MOSS rozdawali niezbędne jedzenie i artykuły pierwszej potrzeby oraz nieśli pomoc humanitarną ofiarom powodzi, huraganów i klęsk żywiołowych. Zorganizowali dystrybucję ręcznie wykonanych masek i środków ochrony indywidualnej oraz prowadzili zajęcia online na temat ochrony zdrowia, aby walczyć z COVID-19, podejmować działania profilaktyczne i dbać o zdrowie i samopoczucie ludzi. Przykłady podnoszących na duchu projektów pomocy humanitarnej i działań służebnych są dostępne pod adresem
Sri Sathya Sai Humanitarian Relief. Aktualne informacje o ostatnich działaniach MOSS znajdziecie na stronie Sri Sathya Sai Universe i dzięki subskrypcji komunikatów MOSS oraz kanałów w mediach społecznościowych po kliknięciu na linku www.sathyasai.org/subscribe.

Programy MOSS w Internecie

Swami dał nam również możliwość zorganizowania światowych programów w Internecie, które zgromadziły setki tysięcy ludzi, aby dzielić się jego miłością, jego przesłaniem, książkami, opowieściami o transformacji oraz różnymi przedstawieniami kulturalnymi i muzycznymi. Oto kilka godnych uwagi programów online: Akhanda Gajatri, Chiński Nowy Rok, Mahaśiwaratri, Aradhana Mahotsawam, Budda Purnima, Gurupurnima, Akhanda Bhadżan, Dzień Pań, 96. urodziny Swamiego i obchody Bożego Narodzenia. Inspirujące programy w Internecie zjednoczyły ludzi z wielu krajów, były łatwo dostępne dzięki napisom, tłumaczeniu na kilka języków i retransmisji o odpowiednich godzinach, aby mogły służyć wielbicielom w różnych strefach czasowych.

Służmy Matce Naturze

Klęski żywiołowe występują coraz częściej i z większą siłą na całym świecie z powodu zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska i ignorowania Matki Natury wywołanych na skutek chciwości, materializmu i nadmiernych pragnień społeczeństwa. Swami ostrzegł nas przed takimi konsekwencjami kilkadziesiąt lat temu. Przekonywał, że przyroda jest darem Boga, że przyroda jest przejawieniem Boga i wreszcie powiedział, że przyroda jest Bogiem. Dlatego powinniśmy okazywać jej szacunek. Aby wypełnić boskie zalecenie Swamiego, MOSS podjęła wiele inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Dla przykładu, w 2018 roku zorganizowała historyczną "Zieloną Konferencję" (Go-Green Conference), w której wzięło udział około 1200 delegatów z 70 krajów.

Ponadto Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju Środowiska (Environmental Sustainability Committee) MOSS i Podkomitet Młodzi Dorośli Służą Planecie (Young Adults' Serve the Planet Subcommittee) zainicjowały liczne projekty ekologiczne, aby chronić Matkę Ziemię - m.in. ograniczanie zużycia plastiku, oszczędzanie wody i energii elektrycznej, praktykowanie ograniczania, przetwarzania, ponownego wykorzystania, utylizowania i innego zastosowania odpadów, a także sprzątanie plaż, brzegów rzek i parków. Jedną z głównych inicjatyw jest sadzenie drzew, które niesie ze sobą wiele korzyści, jakie omówiono w biuletynie MOSS, w artykule pt. Jedność, czystość i boskość w drzewach.

Zachęcamy wielbicieli ze wszystkich krajów do dalszego planowania, organizowania i uczestnictwa w akcjach miejscowego sadzenia drzew w 2022 roku, oprócz realizacji innych projektów dotyczących ochrony środowiska.

Praktykujmy odwieczne i uniwersalne przesłanie Swamiego

Śri Sathya Sai Baba wygłosił ponad 2000 dyskursów i napisał 16 książek z serii Wahini, które, podobnie jak przewodniki i inne publikacje MOSS, zamieszczono na stronie www.sathyasai.org/discourses-and-writings.

Nauki Swamiego są esencją wszystkich świętych pism, a kwintesencją jego nauk są wartości ludzkie - prawda, właściwe postępowanie, pokój, miłość i niekrzywdzenie. Przez organizowanie wielu programów MOSS będzie zwiększać intensywność praktykowania pięciu wartości ludzkich na poziomie jednostki, rodziny, społeczeństwa, pracy i organizacji.

W jednym z dyskursów Swami powiedział: "Praktykuj to, czego uczę. To wystarczy. To wszystko, o co proszę". Módlmy się do Swamiego, aby obdarzył nas siłą, determinacją i poświęceniem, abyśmy bezwarunkowo podążali za jego naukami w codziennym życiu.

Dżej Sai Ram.

Z miłością w służbie Sai
dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai

(dk)

Źródło: www.sathyasai.org/2022/new-year-wishes-reflections
2.01.2022

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai