STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Przesłanie Wielkanocne

- miłość, bezinteresowność i poświęcenie


Wielkanocna służba dla osób specjalnej troski, MOSS na Węgrzech, 2017 rok

W ten święty czas Wielkiejnocy z miłością i wdzięcznością wspominamy Pana Jezusa Chrystusa, który przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie ukazał drogę miłości, bezinteresowności i poświęcenia.

Bóg jest miłością

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba stawiał Jezusa Chrystusa za wzór wszystkim ludziom. Baba uczył nas, że Bóg jest miłością. Powiedział, że ponieważ Bóg jest miłością, miłość jest drogą do Boga.

Tylko miłość może odsłonić boskość, która jest wrodzona wszystkim. Miłość to Bóg. Żyj w miłości. Miłość żyje dawaniem i wybaczaniem, egoizm żyje braniem i zapominaniem. Miłość jest bezinteresowna, interesowność jest niemiłosierna. Nie marnuj swego życia w pogoni za ograniczonymi, egoistycznymi korzyściami. Kochaj! Kochaj! Bądź tym, kim naprawdę jesteś - ucieleśnieniem miłości. Nie ma znaczenia, jak traktują cię inni lub co sobie o tobie myślą - nie przejmuj się tym. Podążaj za Jezusem Chrystusem.

Sathya Sai Speaks, tom 14, rozdz. 45; z dyskursu wygłoszonego 25.12.1979 r.


Nauczanie Sathya Sai Baby, że "Bóg jest miłością", pojawia się również w naukach św. Jana, najbliższego ucznia Jezusa. Pierwsi chrześcijanie znali św. Jana jako apostoła, czyli posłańca miłości. W swoim pierwszym liście do wczesnych Kościołów chrześcijańskich św. Jan podzielił się tym, czego nauczył się od Jezusa:

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością (1 J 4:7-8).1

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4:16).


Znaczenie Świąt Wielkanocnych

Sathya Sai Baba uczył nas, że miłość to bezinteresowność i że oznaką miłości jest poświęcenie:

Oznaką miłości jest tjaga (bezinteresowne poświęcenie). Miłość niczego od nikogo nie potrzebuje. Nie żywi niechęci do nikogo. Jest całkowicie bezinteresowna i czysta.

Sathya Sai Speaks, tom 29, rozdz. 22; z dyskursu wygłoszonego 20.06.1996 r.


Dwa tysiące lat temu ta sama miłość, która inkarnowała jako Sathya Sai, narodziła się w Judei jako Jezus z Nazaretu, aby uczyć ludzi zasad miłości i poświęcenia. Z miłości do ludzi Jezus dobrowolnie i bezinteresownie poświęcił własne życie, nie okazując niechęci wobec tych, którzy go dręczyli i zabili. Modlił się do Boga, swego Ojca, aby im przebaczył, bo nie wiedzą, co czynią. Dzięki promieniejącej miłości, jaką obdarzał wszystkich ludzi, nawet tych, którzy go ukrzyżowali, Jezus stał się jednym z największych ucieleśnień miłości, jakie w ogóle chodziły po ziemi.

Wielkanoc to czas, gdy Jezus poniósł najwyższą ofiarę, poświęcając własne życie, aby ci, którzy w niego wierzą, uwolnili się od swoich grzechów i karmy. Wielkanoc upamiętnia tę pełną miłości ofiarę, jaką Jezus poniósł dla całej ludzkości przez ukrzyżowanie i śmierć. W Wielkanoc świętujemy zwycięstwo miłości nad śmiercią - zmartwychwstanie Jezusa. Jest to czas okazywania wdzięczności za łaskę, jaką wszyscy otrzymaliśmy w darze i zastanowienia się nad tym, jak praktykujemy nauki Jezusa w naszym życiu.

Ostatnia Wieczerza

W swoich dyskursach Sathya Sai Baba pięknie opisał historię Jezusa i prawdziwe znaczenie Świąt Wielkanocnych. Opowieść zaczyna się w noc poprzedzającą jego pojmanie i ukrzyżowanie. Jezus spożył ostatnią wieczerzę z uczniami. Podzielił się z nimi chlebem i winem, powiedział im, że chleb symbolizuje jego ciało, a wino - jego krew, "która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26:28). Sathya Sai Baba mówi nam, że duchowe znaczenie chleba i wina jest takie, że wszystkie istoty posiadające ciało i krew należy traktować tak jak Jezusa, bez dzielenia i rozróżniania na przyjaciół i wrogów. W tamtym czasie chleb i wino były powszechnymi produktami, których wszyscy potrzebowali do życia. Zatem chleb utrzymywał każde ciało, a każdą kroplę krwi płynącą w żyłach każdej żywej istoty postrzegano jako krew Jezusa. W istocie przesłanie było takie, że każdy człowiek jest Bogiem i że trzeba go czcić jak Boga.

Wydarzenia związane z Wielkanocą

Sathya Sai Baba opisał też wydarzenia, które doprowadziły do ukrzyżowania Jezusa. Słowa Baby wyraźnie ukazują niesamowitą odwagę, bezinteresowną miłość, poświęcenie, wyrozumiałość i szlachetność, czego Jezus dowiódł przez swoją mękę.

Baba mówi nam, że kapłani w świątyni uważali, że nauki proroków żydowskich obowiązują przez cały czas i że nauczanie Jezusa jest błędne. Jednak Jezus twierdził, że prawdziwą istotę judaizmu przesłoniły odprawiane przez wieki obrzędy i interpretacja uczonych. Jezus uczył zarówno duchowości jak i moralności, aby wskazać drogę do Boga. Odkrył, że łaska boska stała się przedmiotem handlu w świątyni, dlatego potępił kapłanów, którzy tolerowali te praktyki i do nich zachęcali. Takie postępowanie ściągnęło na niego gniew kapłanów, którzy namówili Judasza, ucznia Jezusa, aby go wydał za 30 srebrników.

Następnie kapłani powiedzieli rzymskim władcom Judei, że Jezus chce ogłosić się królem i dlatego jest winny zdrady. Ich nalegania spowodowały, że Piłat, namiestnik rzymski, kazał go ukrzyżować. Gdy Jezus umierał na krzyżu, usłyszał głos Ojca, który mówił: "Wszystko, co żyje, jest jednym, mój drogi Synu. Bądź jednaki dla wszystkich". Prosił Ojca, aby wybaczył tym, którzy go ukrzyżowali, ponieważ nie wiedzieli, co czynią. Jezus wiedział, że wszystko dzieje się zgodnie z wolą Boga, więc nawet wtedy, gdy cierpiał na krzyżu, nie okazywał niechęci wobec tych, którzy go ukrzyżowali. Jezus poświęcił się dla dobra ludzkości.


W ten sposób Sathya Sai Baba pokazał nam, że prawdziwe znaczenie Świąt Wielkanocnych to miłość, bezinteresowność i poświęcenie Jezusa. Gdy umierał, jego jedyną myślą było dobro innych, nawet tych, którzy go skrzywdzili. Jego bezinteresowna miłość i poświęcenie, jego hart ducha i wyrozumiałość jest dzisiaj wzorem dla nas wszystkich.

Sathya Sai Baba mówi o Jezusie

Sathya Sai Baba wielokrotnie z wielką miłością mówił o Jezusie:

Jezus był mistrzem, przyszedł na świat w jednym celu, z misją odbudowania miłości, dobroci i współczucia w sercach ludzi. Nie odczuwał przywiązania do ja; nie przykładał najmniejszej wagi do smutku ani bólu, radości ani zysku. Miał serce, które odpowiadało na wołanie ludzi pogrążonych w cierpieniu, na prośby o pokój i braterstwo. Wędrował po kraju, udzielając lekcji miłości, i złożył swoje życie w ofierze w celu podniesienia z upadku ludzkości.

Sathya Sai Speaks, tom 14, rozdz. 16; z dyskursu wygłoszonego 25.12.1978 r.


Jezus uczył prostych, praktycznych lekcji duchowego rozwoju dla dobra ludzkości; przejawiał boskie moce, aby zaszczepić wiarę w ważność swoich nauk; wyznaczył drogę, która obdarza ludzi słodkim nektarem anandy (błogości). Przez zasady i przykłady nawoływał ludzi do pielęgnowania cnót dobroczynności, współczucia, wyrozumiałości, miłości i wiary. Nie są to oddzielne i różne cechy, lecz jedynie liczne aspekty boskości w człowieku, które musi on rozpoznać i rozwijać.

Sathya Sai Speaks, tom 11, rozdz. 54; z dyskursu wygłoszonego 24.12.1972 r.


Powszechnie uhonorowano Jezusa mianem Chrystus, ponieważ w jego myślach, słowach i czynach nie było śladu ego. Nie żywił zazdrości ani nienawiści, był pełen miłości i dobroci, pokory i współczucia.

Sathya Sai Speaks, tom 14, rozdz. 16; z dyskursu wygłoszonego 25.12.1978 r.


Kiedy staniesz się wszechogarniającą, nieskończoną miłością, Bóg przejawi się w tobie i przez ciebie. Spróbuj być taki, jak Jezus. Jedyną radością Jezusa było szerzenie boskiej miłości, ofiarowywanie boskiej miłości, otrzymywanie boskiej miłości i życie boską miłością.

Sathya Sai Speaks, tom 14, rozdz. 45; z dyskursu wygłoszonego 25.12.1979 r.Zdjęcie Jezusa w wieku 29 lat, które zmaterializował Baba

Zdjęcie Jezusa, które Sai Baba stworzył przed Bożym Narodzeniem w 1984 roku. Otrzymali je wielbiciele z Argentyny. W czasie świąt Bożego Narodzenia w 1987 roku Sai podarował dużą fotografię wielbicielom z Wenezueli. Baba pozwolił zrobić sześć kopii tego zdjęcia, które później pobłogosławił i przekazał do różnych krajów na całym świecie: do Hiszpanii, Danii, Anglii, Nowej Zelandii, Meksyku i Argentyny. Kilka małych kopii tej fotografii dał Włochom, aby rozdali je wielbicielom. Baba powiedział, że jest to prawdziwy wizerunek Jezusa i że Jezus ma na tym zdjęciu 29 lat. Z pierwszych kopii tego zdjęcia zrobiono wiele odbitek

Sathya Sai Baba mówi o Jezusie na interview

W dniu 27 grudnia 1989 roku Sathya Sai Baba wezwał mnie na osobiste interview razem z innym młodym dorosłym z naszej grupy. Zaprowadził nas do prywatnego pokoju audiencji i usiadł w swoim fotelu. Usiedliśmy u jego stóp, dałem Swamiemu kartkę świąteczną, którą dla niego zrobiłem. Baba wziął ją, uśmiechnął się do mnie i zapytał: "Czy masz jakieś pytania?".

Przypomniałem sobie, że Baba uczy, że istnieje tylko jedna religia - religia miłości. Jednak wychowałem się w tradycji chrześcijańskiej, nauczono mnie, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Zapytałem Swamiego: "Jezus powiedział: 'Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie'. Jak możemy wyjaśnić znaczenie tych słów?".

Baba nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast mówił o Jezusie. Oznajmił: "Jezus był bardzo, bardzo, bardzo czysty. Był Bogiem, który zstąpił do poziomu człowieka i człowiekiem, który wzniósł się do poziomu Boga. Był Synem Bożym". Gdy Swami to mówił, uniósł prawą rękę zwracając ją ku dołowi, a następnie nałożył ją na lewą rękę, którą skierował ku górze. Przyswoiłem sobie to, co powiedział i zapytałem Babę: "Zatem Jezus był zarówno człowiekiem jak i Bogiem?". Baba odparł: "Tak, Dajwamsą" (cząstką Boga). Uśmiechnął się do mnie i usiadł w fotelu.

Głęboko zastanawiałem się nad tym, co powiedział mi Baba. Jezus urodził się w judaizmie, a symbolem tej religii jest Gwiazda Dawida (z języka hebrajskiego Magen Dawid). Gwiazda Dawida składa się z dwóch nakładających się na siebie trójkątów, jeden skierowany jest ku dołowi, a drugi - ku górze. Przedstawia ona to, co Swami powiedział mi o Jezusie i to, co pokazał rękami. Trójkąt skierowany ku dołowi symbolizuje Boga zstępującego do poziomu człowieka, a trójkąt zwrócony ku górze symbolizuje człowieka wznoszącego się do poziomu Boga.


Po zakończeniu interview rozmyślałem także nad deklaracją Jezusa: "Jestem drogą, prawdą i życiem" i nad odpowiedzią Baby. Rozważając jego słowa, doszedłem do następującego zrozumienia tego stwierdzenia:

Jezus nie myślał o sobie, że jest jedynie ciałem zwanym Jezus. Nazywał swoje ciało 'Synem człowieczym'. Powiedział o sobie "Jestem Synem Bożym", a później oznajmił "Ja i mój Ojciec jesteśmy jednym". Jak powiedział mi Baba: "Jezus był Bogiem, który zstąpił do poziomu człowieka". Jezus uważał siebie za Boga.

Następne pytanie, jakie się nasunęło, to: "Czego Jezus nauczał swoich uczniów o Bogu?". Jak już wspomniałem, św. Jan odpowiedział na to pytanie: "Bóg jest miłością" (1 J 4:16). Nie ma wątpliwości, że właśnie tego Jezus nauczył św. Jana i dlatego poświęcił on resztę życia dla miłości.

Tak więc gdy Jezus oświadczył: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie", czy myślał o sobie wyłącznie jako o ciele zwanym Jezus? Nie, wiedział, że jest Bogiem i że Bóg jest miłością. Uważam, że znaczenie deklaracji Jezusa jest takie: "Miłość jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez miłość". Takie samo przesłanie przekazywał Sathya Sai Baba:

Miłość jest drogą - miłość jest drogą do Boga. Ponieważ Bóg jest miłością, aby się z Nim połączyć, musimy stać się miłością:

Bóg jest ucieleśnieniem doskonałej miłości, dlatego można Go rozpoznać, urzeczywistnić i osiągnąć jedynie przez miłość. Księżyc zobaczysz tylko przy pomocy światła księżyca. Boga zobaczysz tylko przez promienie miłości.

Sathya Sai Speaks, tom 12, rozdz. 11; z dyskursu wygłoszonego 1.04.1973 r.


Ci, którzy rozpoznali moją miłość i doświadczyli jej, mogą twierdzić, że zobaczyli cząstkę mojej rzeczywistości, bo droga miłości jest królewskim traktem, który prowadzi ludzi do mnie.

Sathya Sai Speaks, tom 12, rozdz. 38; z dyskursu wygłoszonego 19.06.1974 r.


Miłość jest prawdą. Kiedyś w czasie interview Sathya Sai Baba powiedział mi: "Jeśli poszukujesz prawdy, poszukujesz Boga. Prawda i Bóg niczym się nie różnią". Gdy byłem na Światowej Konferencji Edukacyjnej w 2008 roku, Baba powiedział nam:

Miłość jest prawdą, a prawda jest miłością. Żyjcie w miłości.

Sathya Sai Speaks, tom 41, rozdz. 13; z dyskursu wygłoszonego 22.07.2008 r.


Zatem miłość jest prawdą.

Miłość jest życiem. Baba mówi nam:

Życie jest miłością.

Sathya Sai Speaks, tom 15, rozdz. 37; z dyskursu wygłoszonego 25.12.1981 r.


Tak więc wszystko, co żyje, jest przejawieniem miłości, którą jest Bóg. Oznacza to, że każdy z nas jest taką samą miłością, taką samą boskością!

Skoro Bóg jest miłością, to miłość jest drogą do Niego, jest prawdą o Nim, jest życiem, którym On żyje we wszystkich istotach; miłość to jedyny sposób, w jaki możemy do Niego dojść. Miłość jest nie tylko drogą do Niego, człowiek, który idzie tą drogą także jest ucieleśnieniem miłości! Na Wielkanoc ofiarowujemy miłość, aby uczcić bezinteresowne poświęcenie Jezusa, ucieleśnienia miłości i współczucia. Ponieważ my jesteśmy miłością i On jest miłością, w rzeczywistości jest to święto miłości, która oddaje cześć miłości. Jezus pokazał swoim życiem, że istotą miłości jest bezinteresowność i że dowodem, czyli oznaką miłości, jest poświęcenie.

Niech w te Święta Wielkanocne Sai objawi nam całą miłość, która jest naszą prawdziwą naturą.


Shaun Brown
Brisbane, Australia

Tłum: Dawid Kozioł (is)
kwiecień 2019

Źródło: www.sathyasai.org/events/festival/easter-2018

18.04.2019


1 Tłumaczenia cytatów biblijnych pochodzą z Biblii Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum,www.biblia.deon.pl/

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai