STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Bezwarunkowo, niezwłocznie i bez wyjątku

przestrzegajcie jego nauk(Zapis przesłania wideo dr. Narendranatha Reddy'ego
wygłoszonego z okazji 93. urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby)


Link do filmu wideo:
www.player.vimeo.com/video/300950821

Z miłością, pokorą i wdzięcznością składam pobożne pokłony u boskich lotosowych stóp naszego najdroższego, pełnego miłości i wszechobecnego Pana, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.

Drodzy Bracia i Siostry, pełne miłości Sai Ram dla Was wszystkich!

Życzę Wam wszystkim szczęśliwych, świętych i cudownych urodzin naszego Pana Sai. Jesteśmy najbardziej błogosławieni i najszczęśliwsi na ziemi, że żyjemy w czasach paripurna awatara - Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. W swej nieskończonej miłości i współczuciu zstąpił na ziemię z nieposiadającej atrybutów i bezforemnej rzeczywistości, abyśmy mogli wznieść się z poziomu ludzkiego do boskości. Taka jest jego bezwarunkowa miłość do nas. W pomyślnym dniu 23 listopada 1926 roku narodziny naszego Pana zapowiadały cudowne znaki - pomyślne znaki w postaci boskiej muzyki; ukazał się jako Pan Wisznu w pozycji leżącej.

Od tej pory Swami pokazywał cudowne boskie lile i moce. Jednak w 1940 roku objawił swoją boskość całej ludzkości. Gdy wszedł do świątyni Wirupakszy w Hampi, ludzie patrzyli na posąg Śiwy - zamiast Pana Śiwy w sanctum sanctorum zobaczyli Swamiego. Zatem Swami obdarzył wizją Wisznu przy narodzinach i wizją Śiwy w świątyni Wirupakszy.

Później, gdy ktoś zapytał go 'Kim jesteś?', Swami wziął w dłonie kwiaty jaśminu, rzucił je na ziemię i utworzyły one napis w telugu: "Sai Baba", o którym nikt nigdy nie słyszał. Dzień 20 października 1940 roku był historyczny, gdyż Swami udał się do domu swojego wielbiciela, pana Andżanejulu, usiadł na kamieniu w jego ogrodzie i przekazał pierwsze przesłanie: "Manasa bhadżare guru czaranam", co znaczy "Trzymajcie się stóp guru, a on przeprowadzi was przez ocean samsary". Interesujące jest to, że zrobiono wtedy zdjęcie, na którym przed Swamim leżał mały kamyk. Lecz gdy zostało wywołane, zamiast kamienia na zdjęciu pojawił się Sai Baba z Śirdi, co było dowodem na to, że Swami i Sai Baba z Śirdi to jedna i ta sama osoba.

Jednak Swami jest nie tylko Panem Wisznu, Panem Śiwą i Sai Babą. W swoim boskim dyskursie wygłoszonym na pierwszej światowej konferencji Organizacji Sathya Sai w dniu 17 maja 1968 roku Swami oznajmił, że wszystkie nazwy i formy, jakie człowiek przypisuje Bogu, manifestują się w tej ludzkiej postaci. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i błogosławieni. Swami, który jest we wszystkich nazwach i formach, przyszedł i ofiarował nam trzy wspaniałe dary: namę, rupę i lilę. Pierwszym darem jest jego piękne, słodkie, boskie imię 'Sai Baba', intonowanie którego doprowadzi nas do najwyższego celu - wyzwolenia. Żadna inna sadhana nie jest potrzebna - wystarczy powtarzać słodkie imię. Drugi dar to patrzenie na jego piękną, pełną uroku, boską postać. On jest nie tylko wieczny, ale też niezmienny. Im dłużej widzimy jego boskie piękno, tym bardziej opanowuje ono nasze serca. Medytowanie nad tą piękną boską formą wzbudzi nasz zachwyt i sprawi, że staniemy się najszczęśliwsi i pełni radości. Trzecim najwspanialszym darem dla nas są jego lile, jego boskie gry - cudowne, niezliczone, zadziwiające i niepojęte. Zatem rozmyślanie nad tym sprawi, że będziemy żyli w błogości. Wszystkie te dary są pełne pięknych przesłań, ponieważ jego życie jest jego przesłaniem.

Jeśli Swami obdarzył nas takimi wspaniałymi darami, to w jaki sposób możemy wyrazić mu wdzięczność? Swami sam wskazał nam drogę. Powiedział: "Bezwarunkowo, bez wyjątku i niezwłocznie przestrzegajcie moich nauk". Swami wygłosił tysiące boskich dyskursów i napisał wiele książek z serii Wahini, które są pełne odwiecznych i uniwersalnych przesłań. Jednak jego przesłanie można zawrzeć w jednej pięknej pieśni, jaką sam napisał, mianowicie: Satja dharmamu śanti premalato, ni nitja dżiwana jatra saginczu [udaj się w podróż życia ze swoimi towarzyszami: prawdą, prawością, pokojem i miłością]. Swami skomponował tę pieśń i ją zaśpiewał. Jest dostępna dla tych, którzy pragną ją usłyszeć. Stanowi esencję wszystkich świętych pism, esencję wedanty. Przedstawię najważniejsze punkty tej kompozycji, która ma duże znaczenie dla wszystkich poszukiwaczy duchowych.

  1. Swami powiedział, aby mocno, z całkowitą wiarą trzymać się jego boskich lotosowych stóp i obiecał nam, że doprowadzi nas do celu i obdarzy wyzwoleniem.

  2. Drugie ważne zalecenie w tym konkretnym wersecie jest takie: chcąc zebrać plon miłości, musimy usunąć chwasty negatywnych cech, takich jak pragnienie, gniew, chciwość, przywiązanie, zazdrość i pychę, abyśmy mogli oczyścić nasze serca. Swami mówi: "Czystość to oświecenie". Swami ułatwił to wszystkim poszukiwaczom duchowym. Powiedział: "Myśl o tym, co dobre, nie myśl o tym, co złe; patrz na to, co dobre, nie patrz na to, co złe; słuchaj tego, co dobre, nie słuchaj tego, co złe; mów o tym, co dobre, nie mów o tym, co złe; czyń to, co dobre, nie czyń tego, co złe. To jest droga do Boga".

  3. Trzecie zalecenie jest najgłębsze i najważniejsze. Pochodzi od inkarnacji miłości. Swami mówi: "Żyj w miłości, bo Bóg jest miłością". Wskazał nam także drogę. Oznajmił: "Zaczynaj dzień miłością, wypełniaj dzień miłością, spędzaj dzień z miłością, zakończ dzień miłością. To jest droga do Boga". Swami jest inkarnacją miłości - on jest chodzącą miłością. Jego projekty humanitarne i wszystko, co czynił, sprowadza się do czystej boskiej miłości.

Jak doświadczać tej boskiej miłości? Jaki jest nasz obowiązek wobec Pana? Pewnego razu Swami wygłosił piękne przesłanie: Premanu penczuko premanu panczuko. Znaczy to, że każdy z nas, kto otrzymał jego cudowną boską miłość, którą można przyrównać do miłości tysiąca matek, musi się nią dzielić. Nie możemy nawet jej ograniczać do miłości tysiąca matek - to jest ocean miłości. Swami oświadczył, że nawet ocean ma granice, lecz jego miłość przekracza wszelkie granice. Dlatego naszym obowiązkiem jest, jak powiedział Swami, dzielić się tą miłością ze wszystkimi ludźmi - z każdym. To jego najważniejsze przesłanie.

Modlę się do Swamiego, aby błogosławił nas wszystkich, abyśmy w każdej chwili naszego życia mogli żyć w tej boskiej miłości i dzielić się nią ze wszystkimi.

Dżej Sai Ram.

Samastha loka sukhino bhawantu - niech wszystkie światy będą szczęśliwe.

dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Rady Prasanthi

(dk is)

Źródło: www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/festivals/birthday/2018/2018-11-narendranath-reddy-video-message.pdf

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai