STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Aradhana Mahotsawam 2021 -

jego życie, jego przesłanie i jego dziełaKażdego roku 24 kwietnia obchodzimy Aradhana Mahotsawam, aby wyrazić naszą miłość i wdzięczność za łaskę, przewodnictwo i błogosławieństwa otrzymane od Baby. Bhagawan wielokrotnie mówił, że nie opuści ani nie zawiedzie swoich wielbicieli. Jeśli tylko będziemy trzymali się go mocno z absolutną wiarą i jeśli będziemy go kochali z całego serca, umysłu, z całej duszy i ze wszystkich sił, on będzie nas strzegł, chronił i przeprowadzi nas przez ocean życia.

Jego życie

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest inkarnacją miłości, a jego miłość przekracza wszelkie granice rasowe, religijne, narodowościowe, wyznaniowe i kulturowe. Jego życie, jego przesłanie i jego prace humanitarne można określić jednym słowem - miłość. Jego życie to jego przesłanie, a jego przesłaniem jest miłość. Od wczesnego dzieciństwa pokazywał na przykładzie, że Bóg jest miłością i że najlepszym sposobem na to, by kochać Boga jest kochać wszystkich i wszystkim służyć.

Życie i nauki Śri Sathya Sai Baby są inspiracją dla wszystkich projektów pomocy humanitarnej Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Śri Sathya Sai Baba przez całe życie obdarzał obfitością łaski. Jest przykładem miłości, która nie oczekuje niczego w zamian, miłości, która jest niezachwiana i nieograniczona, miłości, która pokonuje przeszkody, łagodzi smutki i powstrzymuje lęk. Nieskończona miłość Baby wciąż dodaje otuchy, wspiera, chroni, uzdrawia i wypełnia pustkę, jaką odczuwają miliony ludzi w każdym zakątku świata.

Jego przesłanie

Na pierwszej światowej konferencji Organizacji Sathya Sai 17 maja 1968 roku Swami ujawnił, że manifestują się w nim wszystkie boskie nazwy i formy. W tym samym dyskursie zachęcał nas, abyśmy ściśle przestrzegali jego zaleceń i osiągnęli summum bonum życia - samorealizację.

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba uczył, że Bóg mieszka w każdej istocie. Boskość przenika kosmos, który jest jednym. Dlatego służba, świadczona dla każdego człowieka, zwierzęcia lub przyrody, jest służbą dla Jednego. Oznacza to, że jeśli komuś pomagamy, to tak naprawdę pomagamy sobie. Ponadto, Jeden, Najwyższy Bóg, jest tym, który wykonuje zadania za naszym pośrednictwem. W rezultacie skutki każdego naszego działania należą do Niego.

Jeśli przyjmiemy punkt widzenia oparty na tych zasadach, to uzyskamy trzy istotne rezultaty. Po pierwsze: unikniemy niebezpiecznej pułapki w czasie służby; tą pułapką jest zarozumiałość, arogancja i ego. Po drugie: przejawimy prawdziwą moralność; taką postawę umacnia współczucie, miłość i pokora. Po trzecie: poszerzymy nasze doświadczenie i wiedzę o jedności kosmosu, a także wszystkiego, co w nim istnieje i co go przenika. Krótko mówiąc, dzięki działaniom służebnym przechodzimy transformację. Dowiadujemy się, kim naprawdę jesteśmy.

Jego dzieła

Śri Sathya Sai Baba powiedział, że nie ma cenniejszej i skuteczniejszej dyscypliny niż służba, aby urzeczywistnić Jednego, uniwersalny Absolut, który jest uosobieniem Boga i stworzenia. Podkreślał, że królewskim traktem w podróży duchowej jest miłość.

Bhagawan Baba bezwarunkowo obdarzał wszystkich łaską i miłością przez całe życie. Jego dobre czyny manifestowały się i wciąż manifestują się w określonej i subtelnej formie, począwszy od poziomu bardzo osobistego i indywidualnego, przez poziom społeczeństwa, aż do poziomu świata. Bhagawan Baba był, jest i będzie wewnętrznym mieszkańcem wszystkich istot.

Przedstawione poniżej aktualnie realizowane projekty to przykład działań służebnych prowadzonych zgodnie z naukami Śri Sathya Sai Baby.

Opieka nad społecznościami

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) wzięła pod opiekę 160 społeczności w 40 krajach według stanu na marzec 2021. Członkowie MOSS zmieniają na lepsze życie potrzebujących, zapewniając im edukację, opiekę zdrowotną, jedzenie, schronienie, wodę pitną i inną pomoc w sposób zrównoważony. Celem tego projektu jest transformacja serca - zarówno u wolontariuszy MOSS, jak i u osób, którym służą - zgodnie z naukami naszego Pana, Śri Sathya Sai Baby. Projekt jest realizowany przez cały czas, a my staramy się służyć większej liczbie społeczności ze świeżym zapałem.

Opieka zdrowotna

Światowa misja opieki zdrowotnej Śri Sathya Sai to kolejna ważna aktywność służebna organizacji. Od wielu lat MOSS terminowo zapewnia najlepszą bezpłatną opiekę zdrowotną tym, którzy potrzebują pomocy medycznej - często na odległych terenach wiejskich, gdzie takie świadczenia są najpotrzebniejsze, lecz niedostępne lub drogie. Lekarze-specjaliści wypełniają z miłością bezinteresowną służbę na całym świecie, nie zważając na własne korzyści, uznanie czy nagrodę.

Co roku setki tysięcy pacjentów w potrzebie otrzymuje pomoc medyczną i chirurgiczną na niezliczonych obozach medycznych oraz w ponad 40 stacjonarnych i ruchomych klinikach na całym świecie. Ponadto prowadzone są badania stomatologiczne, badania wzroku oraz rejestr dawców krwi i szpiku kostnego, a także programy edukacji zdrowotnej. Dla przykładu, w okresie sprawozdawczym od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku pomoc otrzymało około 108 967 osób w 47. krajach, na 215. obozach medycznych, w 44. stałych klinikach medycznych i w 2. klinikach ruchomych. Opiekę zdrowotną zapewniono też w czasie klęsk żywiołowych i innych kataklizmów.

Edukacja

Działania edukacyjne MOSS obejmują nauczanie i praktykowanie pięciu uniwersalnych wartości ludzkich - prawdy, właściwego postępowania, pokoju, miłości i niekrzywdzenia - na zajęciach dla dzieci i rodziców, a także na seminariach szkoleniowych dla nauczycieli. Praktykowanie wartości ludzkich stanowi podstawę kształtowania charakteru i transformuje człowieka, aby stał się on osobą współczującą, uczciwą, sprawiedliwą, pogodną i szczęśliwą. Edukacja w Wartościach Ludzkich Sathya Sai jest prowadzona w ponad 30. Instytutach Edukacji Sathya Sai, w ponad 30. krajach. W programie uczestniczą nie tylko szkoły i instytucje edukacyjne, lecz także instytucje państwowe, firmy, branża przemysłowa i społeczności.

Na całym świecie istnieje ponad 40 szkół Sathya Sai zapewniających zintegrowana edukację, która obejmuje zarówno składniki akademickie, jak i duchowe. Te instytucje edukacyjne cieszą się uznaniem lokalnych władz dzięki swojej doskonałości i wspaniałej działalności na rzecz społeczeństwa.

Pomoc humanitarna

Od początku swojego istnienia Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) świadczy bezinteresowną i pełną miłości służbę dla ludności, realizując różne projekty humanitarne. MOSS zobowiązała się zapewnić natychmiastową i długotrwałą pomoc osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych - od ciężkich przypadków poczynając aż do całkowitego wyleczenia. W razie potrzeby wolontariusze Śri Sathya Sai zapewniają pomoc medyczną, jedzenie, wodę, schronienie, edukację i rehabilitację.

Niedawno MOŚSS zaangażowała się w działania pomocy humanitarnej w Afryce, a także w Wenezueli, Nepalu, na Filipinach, w Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Indonezji, we Włoszech, na Sri Lance i na Haiti - żeby wymienić tylko kilka państw. Za swoje terminowe i przykładne działania służebne MOSS została uhonorowana nagrodami i zdobyła uznanie władz w wielu krajach, chociaż aprobata nigdy nie jest najważniejszym celem organizacji ani wolontariuszy.

Ofiarujmy naszą miłość i wdzięczność Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie - poświęćmy nasze życie i praktykujmy jego nauki, kochajmy całe stworzenie i służmy mu.

Tylko miłość może odsłonić boskość ukrytą we wszystkich istotach. Miłość jest Bogiem. Żyjcie w miłości. Miłość żyje dawaniem i wybaczaniem, egoizm żyje braniem i zapominaniem. Miłość jest bezinteresowna, egoizm jest pozbawiony miłości. Nie marnujcie życia w pogoni za ograniczonymi, egoistycznymi korzyściami. Kochajcie! Kochajcie! Bądźcie tym, kim naprawdę jesteście - ucieleśnieniem miłości.

Sathya Sai Speaks, tom 14, rozdz. 45; dyskurs z 25.12.1979 r.

(dk is)

Źródło: www.sathyasai.org/festivals/aradhana-mahotsavam/2021
27.03.2021

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai