STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Szkoły Sathya Sai w Meksyku


Szkoła Sathya Sai w Chihuahua (założona w 2002 roku)


Medytacja uczniów szkoły Sathya Sai w mieście Chihuahua w Meksyku

Na południe od granicy między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi leży pustynia; warunki pogodowe w Chihuahua, największym stanie w Meksyku, są bardzo trudne, a słabo zaludnione miasta i wioski - oddalone od siebie o wiele mil. Sathya Sai Baba chciał, aby na tej pustyni powstała pierwsza szkoła Sathya Sai w Meksyku! Blisko 20 lat temu liderzy-seniorzy Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai w Meksyku rozważali kilka możliwych lokalizacji dla pierwszej szkoły w kraju i chcieli wskazówek od Sathya Sai Baby, czyli Swamiego, jak go nazywali. Dr Luis Muńiz udał się do Prasanthi Nilajam, do aszramu Sai Baby w południowych Indiach. Zabrał ze sobą mapę Meksyku, aby pokazać Swamiemu możliwe miejsca, jakie brali pod uwagę. Okazja nadarzyła się, gdy dr Muńiz otrzymał interview u Sai Baby. Jak mówią dzisiaj władze szkoły: "Ku zaskoczeniu wszystkich, Swami wskazał na miasto Chihuahua i powiedział: 'Chcę, aby moja szkoła powstała w tym miejscu. Tutaj będziecie mieli dobrych nauczycieli'. Był to początek przygody!".

Aby założyć szkołę, wolontariusze, którzy w większości mieszkali na południe od miasta Meksyk, za każdym razem musieli pokonywać ponad 2 500 kilometrów w podróży do Chihuahua i z powrotem. To było wielkie i niezwykle trudne zadanie. Na początku w szkole Sathya Sai było tylko 15 dzieci w przedszkolu, ale z roku na rok zaczęło ich przybywać.

Życie tutaj może być ciężkie...

Pierwotnie region Chihuahua zajmowali Tarahumarowie, rdzenni mieszkańcy znani z długodystansowych biegów przez pustynię. Na ich kulturę, religię i ubiór miało wpływ sąsiedztwo Stanów Zjednoczonych, dawne migracje z Niemiec i Holandii, a także obecne migracje z południa. Około 50% populacji stanu Chihuahua stanowią Metysi (mieszanka Indian amerykańskich i Europejczyków), 30% to ludy kaukaskie, a pozostali to autochtoni. Stwarza to ciekawą i wyjątkową sytuację. Główną religią w Meksyku jest katolicyzm, lecz w stanie Chihuahua, z powodu obecności różnych grup etnicznych, żyją katolicy, mormoni, mennonici i protestanci. Sytuacja społeczna jest złożona. Szerzy się alkoholizm i hazard. Pomimo wyższego poziomu nauczania i rozwoju gospodarczego niż ten, jaki utrzymuje się na wielu innych terenach Meksyku, wskaźnik rozwodów w stanie Chihuahua jest największy w całym kraju. Rozpad rodziny i przemoc domowa to norma.

Hazard i przemoc wśród rodzin mają również wpływ na szkołę Sathya Sai. Niestety, przebywają tu maltretowane dzieci i matki, których mężowie zostali zabici. Ofiarami przemocy są także dzieci rdzennych ludów Tarahumarów i Tepehuanów. Ostatnio liczba urodzeń na rodzinę gwałtownie się zmniejszyła, spadając z czwórki do dwójki dzieci. Starzenie się populacji w sąsiedztwie szkoły Sathya Sai spowodowało spadek liczby uczniów. Teraz w szkole uczy się tylko 36 dzieci od przedszkola do 6 klasy.

...ale szkoła Sathya Sai niesie pomoc

Pomimo skomplikowanej i trudnej sytuacji społecznej, szkoła Sathya Sai cieszy się dużym szacunkiem wśród społeczności z powodu wysokich osiągnięć w nauczaniu. Dzięki dobremu charakterowi i doskonałych wynikach w nauce pięciu uczniów szkoły Sathya Sai otrzymało stypendia prywatnej, bardzo prestiżowej wyższej uczelni technicznej w Monterrey, Tecnologico de Monterrey. Inna dobrze znana szkoła Secundaria 4 jest otwarta na przyjęcie każdego ucznia Sai bez żadnych warunków, "ponieważ są oni bardzo dobrze przygotowani, odpowiedzialni i spokojni, chcemy więcej takich dzieci".

Szkoła Sathya Sai od kilku lat prowadzi między innymi zajęcia z malarstwa. Malowanie akwarelami pomaga dzieciom zachować spokój, ponownie połączyć się ze źródłem wewnętrznego pokoju i znaleźć pocieszenie w obliczu niepokojącej sytuacji rodzinnej. W czerwcu 2016 roku w miejscowym ośrodku kultury zorganizowano wystawę ich prac.


Ludzie z radością oglądają wystawę obrazów, jakie namalowali uczniowie

Szkoła Sathya Sai oferuje także zajęcia karate, które uczniowie bardzo cenią ze względu na dyscyplinę, koncentrację na właściwym postępowaniu i możliwość odprężenia.

Dzieci i rodzice regularnie świadczą służbę w publicznym szpitalu - podają śniadania krewnym przyjętych pacjentów. Szpitale publiczne są bezpłatne, więc rodziny przywożące bliskich na leczenie to w większości ubodzy robotnicy lub bezrobotni.

Budynek szkoły Sathya Sai nie jest własnością Organizacji Sathya Sai. Od początku 2014 roku Instytut Edukacji Sathya Sai, który wspiera szkołę Sathya Sai, zaczął szukać nieruchomości pod budowę nowej placówki w lepszym miejscu, z lepiej przystosowaną przestrzenią dla dzieci. Nieruchomość znaleziono w ubogiej części miasta. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do uzyskania niezbędnych państwowych zezwoleń i funduszy na budowę.

Atmosfera miłości, mówienie prawdy

Niekiedy nieistotne zdarzenie ukazuje prawdziwą istotę szkoły. Każdego dnia o godzinie 8.00 rano w szkole zaczyna się medytacja we wszystkich połączonych grupach. Pewnego dnia mała dziewczynka imieniem Fernanda spóźniła się na zajęcia. Aby nie przeszkadzać koleżankom i kolegom z klasy, sekretarka poprosiła ją, by zaczekała do zakończenia medytacji. Uczennica poszła do biura. Po chwili sekretarka znalazła uczennicę, która siedziała na podłodze i medytowała. Dziewczynka nie chciała stracić tej ważnej dla siebie aktywności i pragnęła wykonywać ją w tym samym czasie, co jej przyjaciele! Jak pięknie! To doskonały przykład skromności, czystości i boskiej natury dzieci, które wybierają medytację jako jedną ze swoich ulubionych praktyk!


Fernanda medytuje w biurze

Prawo stanu Chihuahua nie zezwala na to, by w nazwie szkoły znajdowało się nazwisko osoby żyjącej. Od momentu założenia szkoła nazywała się Centro Educare Rayenari (Centrum Edukacyjne Rayenari - słowo, jakiego Tarahumarowie używają na określenie słońca). W dniu 8 lipca 2016 roku po blisko dwóch latach starań prawnych, ministerstwo edukacji ostatecznie zatwierdziło nową nazwę szkoły Sathya Sai. Od nowego semestru, który zacznie się w sierpniu, szkoła będzie nosiła nazwę Sathya Sai School of Chihuahua. Dyrektorzy instytutu Sathya Sai i szkoły Sathya Sai są pełni entuzjazmu i nadziei i modlą się, aby ich cudowna szkoła nadal niosła nową nadzieję i możliwości dla dzieci z tego niespokojnego regionu.

Szkoła Sathya Sai w Cuernavaca (założona w 2004 roku)


Szkoła Sathya Sai w mieście Cuernavaca

Szkołę zbudowano w środkowej części kraju w wiosce Santa María de Ahuacatitlán. Nazwa tej osady to połączenie hiszpańskich i prehiszpańskich słów: Saint Mary of Ahuacatitlán (miejsce pełne awokado). Jest tu ciepło przez cały rok, więc wszędzie rosną drzewa awokado. Gdy przybyli tu Hiszpanie, dowódca armii Hernán Cortes zatrzymał się w Cuernavaca, aby przygotować się do ataku na Azteków mieszkających w mieście Meksyk (Tenochtitlán) około 60 kilometrów na północ. Rdzenni mieszkańcy Cuernavaca uciekli na wyżej położone tereny, przede wszystkim do miejscowości znanej jako Santa María.

Do dzisiaj Santa María zachowała wiele ze swojej kultury, a podstawą jej praw i norm są zwyczaje i tradycje. Dla przykładu, jeśli kupisz dom w mieście Meksyk, będziesz potrzebował prawnika, aby zarejestrował sprzedaż, powiadomił władze i pobrał podatek. Jednak jeśli kupisz nieruchomość w wiosce Santa Maria, musisz udać się do Ajudantíí, rady starszych, która musi wyrazić zgodę na zakup wybranego domu.

Większość osób pracuje tutaj w rolnictwie lub w handlu, są bardzo słabo wykształceni. Poziom ubóstwa jest wysoki. Kobiety zwykle nie mają wykształcenia, potrafią czytać i pisać w stopniu podstawowym. Prawie 60% chłopców i dziewcząt rzuca szkołę w wieku 12-15 lat - to błędne koło, które powoduje, że rodziny żyją w ubóstwie.


Dom ucznia szkoły Sathya Sai w mieście Cuernavaca

Cuernavaca to region z nowoczesnymi szpitalami i usługami zdrowotnymi ze względu na bliską odległość od miasta Meksyk; wiele zamożnych rodzin ma tutaj domy letniskowe. Jednak większość rodzin w wiosce Santa María nie ma ubezpieczenia zdrowotnego i nie może pozwolić sobie na opłacenie transportu do ośrodka zdrowia i wizytę u lekarza.

Szkołę Sathya Sai założyło dwóch nauczycieli, którzy są wielbicielami Sai. Po kilku latach przekazali tę nieruchomość Instytutowi Edukacji Sathya Sai, który rozbudował budynek i zwiększył ilość zajęć, jakie oferuje szkoła. W 2015 roku zbudowano dwie sale lekcyjne, a przez cały rok szkolny w zajęciach uczestniczyło maksymalnie 90 uczniów. Następny rok szkolny rozpoczął się w sierpniu 2016 roku i oczekiwano co najmniej takiej samej, a może nawet większej liczby uczniów.

Szkoła Sathya Sai oferuje zajęcia w przedszkolu (w pełnym wymiarze godzin) i w szkole podstawowej (klasy 1-6). Codziennie wieczorem organizuje wiele zajęć dodatkowych, takich jak: wychowywanie dzieci, warsztaty pracy domowej, zajęcia dla dorosłych i szkolenia dla nauczycieli. Podjęto starania, aby otrzymać od państwa zezwolenie na prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach 7-9 i ocenia się, że uda się je zdobyć przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017-2018.


Medytacja w klasie - szkoła Sathya Sai w Cuernavaca

Społeczność religijną tworzą w połowie katolicy, a w połowie świadkowie Jehowy, którzy żyją razem w harmonii w szkole Sathya Sai. Uczniów zachęca się do udziału w służbie społecznej. Dostarczają jedzenie osobom starszym w Santa María i pomagają sprzątać okoliczne ulice. Szkołę Sathya Sai wspierają rodziny przekazując datki, lecz przede wszystkim opiekę nad nią sprawuje Instytut Edukacji Sathya Sai, gdyż wiele z tych rodzin żyje w biedzie.

W 2015 roku uczniowie zaczęli ćwiczyć taniec ludowy, który jest bardzo popularny i daje dużo radości. Ponieważ większość dzieci to potomkowie miejscowych rodzin, nauka tańców ludowych wydawała się sposobem na przywrócenie niektórych tradycji. Zatrudniono nauczyciela znającego tańce regionalne, rozpoczęto zajęcia i przygotowano dobry program. Władze szkoły mówią: "Sai Baba cieszył się i namawiał swoich uczniów do wystawiania ludowych programów artystycznych, dlatego staramy się robić to samo".


Uroczystość z okazji Dnia Ojca

Nauczanie w szkole Sathya Sai jest znacznie lepsze niż w innych szkołach w regionie. Ministerstwo Edukacji ceni uczniów za wysoki poziom wykształcenia, bardzo dobre zachowanie, szacunek i uczciwość.

Instytut Edukacji Sathya Sai współpracuje z Międzynarodową Organizacją Sathya Sai, aby przynajmniej dwa razy w roku zorganizować obóz medyczny dla rodzin uczniów ze szkoły Sathya Sai w Cuernavaca, bo wiele z nich nie może sobie pozwolić na opiekę zdrowotną. Więzi rodzinne są silne, a społeczność traktuje szkołę Sathya Sai jak "własny dom". Na prezentację programów i występów z okazji zakończenia roku szkolnego zaproszono całą społeczność. Dzieci przygotowały program tańca ludowego - zatańczyły nie tylko dla rodziców i dziadków, lecz także dla sąsiadów.


Prezentacja tańca ludowego w szkole Sathya Sai w Cuernavaca

Tłum. Dawid Kozioł (is)
czerwiec 2019

Źródło: www.sathyasai.org/about-us/education/sathya-sai-schools-mexico-english
19.07.2019

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai