STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

 

 

 

 

 

::Logo

logo

Ten znak to logo Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai. Prosimy uszanować je i nie używać w materiałach, które nie pochodzą od tej Organizacji.

Logo przedstawia pięć wartości ludzkich stanowiących podstawę programu wychowania w wartościach ludzkich Sathya Sai Baby. Są nimi: prawda (satja), właściwe postępowanie (dharma), pokój (śanti), boska miłość (prema), niekrzywdzenie (ahimsa).

Widnieje na nim także kolumna, która nazywa się sarwa-dharma stupa (kolumna religii świata), zwieńczona kwiatem lotosu. Słowo "sarwa" znaczy dosłownie cały, całość, każdy rodzaj; "dharma" znaczy prawość, moralność, cnota, obowiązek, oddanie Bogu, kodeks postępowania.


Kolumna stoi obok świątyni w Prasanthi Nilayam (aszram Sathya Sai Baby w Puttaparthi w Indiach). Na cokole umieszczone są symbole pięciu głównych religii świata wraz charakteryzującymi je cytatami. Filar z pierścieniami o wspólnym środku symbolizuje jogę lub połączenie się z Bogiem. Pierścienie obrazują kolejne etapy jogi prowadzące do rozwinięcia się "lotosu serca", który rozkwita na szczycie kolumny. Płomień w środku kwiatu symbolizuje oświecenie. Tak jak kwiat lotosu wyrasta z mułu i wody i pozostaje nieskazitelnie czysty, tak też człowiek powinien żyć w świecie, lecz pozostać nieporuszony.

Om Hinduizm - Om
Wsłuchaj się w Om - pranawę, pierwotny dźwięk stworzenia, który nieustannie rozbrzmiewa w twoim sercu...i w sercu wszechświata.
koło Buddyzm - koło
Pamiętaj o kole przyczyny i skutku, czynu i przeznaczenia, obracającym się wokół osi dharmy.
ogień Zoroastrianizm - ogień
Spal całą swą gorycz i żal w świętym ogniu ofiarnym i powstań wielki, wspaniały, boski.
półksiężyc z gwiazdą Islam - półksiężyc z gwiazdą
Bądź jak gwiazda, która w swej nieporuszonej wierze trwa niezmiennie przy księżycu.
krzyż Chrześcijaństwo - krzyż
Przetnij poczucie "ja" (I) i pozwól swojemu ego umrzeć na krzyżu, a obdarzę cię wiecznością.Niech różne religie istnieją, niech rozkwitają, niech chwała Boga rozbrzmiewa we wszystkich językach i najróżniejszych melodiach - oto ideał. Każdej religii należy się szacunek, każda jest dobra i ważna, dopóki nie gasi płomienia jedności.

Sathya Sai Baba

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai