STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Bożonarodzeniowe i noworoczne przesłanie

dr. Narendranatha Reddy'ego(Zapis przesłania wideo wygłoszonego w grudniu 2018 roku)

Link do filmu wideo:
www.player.vimeo.com/video/307617272

Z miłością, czcią i wdzięcznością składam pobożne pokłony u boskich lotosowych stóp naszego najdroższego, kochającego i wszechobecnego Pana, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.

Drodzy Bracia i Siostry - pełne miłości Sai Ram dla Was wszystkich. Życzę Wam wszystkim wesołych i świętych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego miłości, radości i pokoju Nowego Roku 2019. Jest to czas świąteczny. W święta wielu z nas dzieli się miłością i wdzięcznością z rodziną i przyjaciółmi. Pamiętajmy o najcenniejszym darze, jaki otrzymaliśmy - darze życia w czasach awatara tej ery, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. On jest inkarnacją miłości. On jest chodzącą miłością. On jest naszym odwiecznym towarzyszem - opiekuje się nami, chroni nas i prowadzi nas zawsze i wszędzie, gdzie jesteśmy. Taka jest jego bezwarunkowa miłość. Wszystkie nazwy i formy, jakie człowiek przypisuje Bogu, manifestują się w jego ludzkiej postaci.

Teraz przypomnijmy sobie i zastanówmy się nad głębokimi objawieniami Swamiego, które usłyszeliśmy w dwóch boskich dyskursach wygłoszonych w święta Bożego Narodzenia. Pierwsze z nich miało miejsce 24 grudnia 1972 roku. Swami powiedział, że Jezus był ucieleśnieniem miłości, poświęcenia i przebaczenia. Jezus wyjaśnił to w prostych słowach: "Ten, który mnie posłał, przyjdzie ponownie" i wskazał na baranka. Baranek jest symbolem i znakiem miłości. Baranek wydaje także dźwięk 'ba ba', który jest zapowiedzią przyjścia Baby. Jezus powiedział: "Jego imieniem będzie prawda". Satja znaczy prawda. "Będzie niski, z koroną włosów i będzie nosił czerwoną szatę". Swami powiedział: "Tamto 'ba ba' jest tym Babą - Sai". Cóż za radosne objawienie i błogosławieństwo dla nas wszystkich!

Drugie objawienie zawarte jest w bożonarodzeniowym dyskursie wygłoszonym 25 grudnia 1998 roku. Swami powiedział: Jeśli ktoś was poprosi, abyście opowiedzieli mu o Sathya Sai Babie, zaśpiewajcie tę pieśń, która przekaże całe przesłanie - "Miłość mym kształtem, prawda mym tchnieniem, moim pokarmem - błogość. Wszechobejmującym orędziem me życie, miłością bez powodu, od pory niezależną, ponad narodziny i śmierć". Zatem formą Swamiego jest miłość.

Skoro otrzymaliśmy ten cenny dar, to jak wyrazimy naszą wdzięczność Swamiemu? Bezwarunkowo przestrzegajmy jego nauk. Wiem, że zbliża się Nowy Rok i wiele osób chce podjąć postanowienia. Chciałbym podzielić się kilkoma prostymi, ale praktycznymi i mocnymi przesłaniami, które przekazał Swami i które wszyscy możemy praktykować w naszym codziennym życiu.

Przesłanie pierwsze: Swami mówił, abyśmy zawsze mieli pozytywne nastawienie. Radził nam: "Myślcie o tym, co dobre, nie myślcie o tym, co złe. Patrzcie na to, co dobre, nie patrzcie na to, co złe. Słuchajcie tego, co dobre, nie słuchajcie tego, co złe. Mówcie o tym, co dobre nie mówcie o tym, co złe. Czyńcie to, co dobre, nie czyńcie tego, co złe. To jest droga do Boga". W ten sposób możemy rozwijać czystość serca. Czystość to oświecenie.

Drugim głębokim i praktycznym przesłaniem jest moc miłości. Swami mówi: "Bóg jest miłością, miłość jest Bogiem. Żyjcie w miłości". Zachęca nas: "Zaczynajcie dzień miłością, wypełniajcie dzień miłością, spędzajcie dzień z miłością, zakończcie dzień miłością. To jest droga do Boga".

Nieskończona miłość Swamiego przekracza granice przestrzeni, czasu, rasy i religii. Widzimy nie tylko to, jak Swami zmienia życie milionów ludzi na całym świecie, lecz także coraz więcej nowych wielbicieli przechodzi przez bramy Prasanthi Nilajam i wielu ośrodków Sathya Sai na całym świecie. Na ostatnich 93. urodzinach w Prasanthi Nilajam, Sai Kulwant Hall była nie tylko pełna, lecz przepełniona, a wielbiciele musieli zająć miejsca w pobliskim audytorium Purnaczandra. Wielbiciele na całym świecie chwalebnie świętowali jego urodziny, dzieląc się jego miłością, jego przesłaniem i jego dziełami.

Najważniejsze z różnych wspaniałych dokonań, jakie zrealizowali wielbiciele Sathya Sai, przedstawiono pokrótce w dorocznym raporcie Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS) z lat 2017-2018, który złożono przy Mahasamadhi Swamiego w Prasanthi Nilajam w czasie 93. urodzin.

Jednym z błogosławieństw, jakiego dostąpiliśmy, była manifestacja wibhuti na kilku stronach dorocznego raportu. W ten sposób Swami obdarzył miłością wszystkich członków organizacji i ich bezinteresowną służbę. Ludzie wyrazili Swamiemu wdzięczność za miłość, jaką otrzymali.

W lipcu 1968 roku Swami odwiedził kraje Afryki Wschodniej - Kenię, Tanzanię i Ugandę. Spędził tam około 10 dni, obdarowując miłością, błogosławieństwem i słodkim przesłaniem nie tylko wielbicieli, lecz także ludzi z miejscowych plemion. Swami roztaczał miłość na zwierzęta, rośliny, lasy i wodospady, a także na przyrodę i na całe stworzenie. Nasi bracia i siostry w Afryce Wschodniej pięknie obchodzili złoty jubileusz tej wizyty.

Swami mówi: "Przyroda jest szatą Boga. Przyroda jest przejawieniem Boga". Musimy ją szanować. Jednak człowiek z powodu swojej ignorancji, egoizmu, chciwości i nadmiernych pragnień źle traktuje przyrodę. Cena, jaką za to płacimy, to zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, utrata bioróżnorodności i zanieczyszczenie środowiska, co powoduje wiele problemów zdrowotnych. Jak rozwiązać ten problem?

Aby służyć planecie i ją chronić, w lipcu tego roku w Prasanthi Nilajam po raz pierwszy zorganizowaliśmy "Zieloną Konferencję" (Go-Green Conference), w której uczestniczyło ponad 1000 delegatów z 78 krajów. Po długich obradach z udziałem naukowców i ekspertów specjalizujących się w ochronie środowiska oraz osób decyzyjnych, przyjęto wiele postanowień w kwestii rozwiązania tego problemu. Obecnie członkowie MOSS na całym świecie wprowadzają w życie te postanowienia, aby mieć lepszą planetę i lepszą przyszłość.

Swami mówi, że najlepszym sposobem upowszechniania jego przesłania jest być przykładem jego nauk. Biorąc sobie do serca te słowa, w 2015 roku młodzi dorośli zapoczątkowali Program Przywództwa Młodzieży Sai, którego podstawą jest życie, przesłanie i dzieła Swamiego. Program ukończyło już ponad 1000 osób z 60 krajów; odgrywają one aktywną rolę w MOSS, służąc w boskiej misji.

Swami mówił, że istnieje tylko jedna religia - religia miłości i podkreślał znaczenie jedności wyznań i harmonii religii. W dniach 1-7 listopada w Kanadzie, w Toronto odbyło się posiedzenie Parlamentu Religii Świata w 125. rocznicę pierwszego zgromadzenia. Tematem obrad była "Moc miłości i jej rozpowszechnianie". Uczestniczyło w nich ponad 8000 delegatów z 80 krajów, przedstawicieli około 220 wyznań. MOSS zorganizowała panel dyskusyjny, stoisko wystawowe, koncert chóru młodych dorosłych i przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci, dzieląc się przesłaniem Swamiego, jego miłością i jego pracami humanitarnymi. Zostało to bardzo dobrze przyjęte.

Wypełniając dobre działania, stale pamiętajmy, że przeznaczeniem i celem ludzkiego życia i Organizacji Sathya Sai jest sprawić, abyśmy uświadomili sobie swoją wrodzoną boskość, czyli to, że jesteśmy ucieleśnieniem boskiej atmy i boskiej miłości.

Mając to na uwadze, będziemy organizować krajowe i regionalne spotkania. W lipcu 2019 roku w Prasanthi Nilajam zapoczątkujemy nowy projekt, czyli doroczne letnie spotkania duchowe (Summer Spiritual Retreat). Będą to wykłady, warsztaty i różne praktyki duchowe, które pomogą nam skoncentrować się na wewnętrznej podróży i na tym, jak zdwoić nasze wysiłki, aby osiągnąć ten cel.

Ponadto poczyniliśmy plany i przygotowania do XI Światowej Konferencji, która odbędzie się w czasie 95. urodzin Swamiego, a następnie zorganizujemy Festiwal Młodych Dorosłych (Young Adults Festival) w lipcu 2021 roku.

Innym ważnym darem, jaki chcemy ofiarować w czasie 95. urodzin Swamiego, jest opieka nad 95. społecznościami na świecie. Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z Wami wiadomością, że do 93. urodzin Swamiego zaopiekowaliśmy się już 93. społecznościami. Wspaniale jest widzieć zapał naszych braci i sióstr w Sai, którzy służą swoim społecznościom.

Podsumowując, cieszmy się w naszym Panu Sai, idźmy naprzód z pasją i skupieniem na jednym, z jednością i miłością. Modlę się do Swamiego, aby obdarzył nas wszystkich swoją miłością i pobłogosławił nas długim, zdrowym, szczęśliwym, spokojnym i boskim życiem.

Dżej Sai Ram.

dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Rady Prasanthi

(dk)

Źródło: www.sathyasai.org/announcements/2018-holiday-message-dr-reddy

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai