STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Przesłanie na Gurupurnima 2018


(Zapis przesłania wideo dr. Narendranatha Reddy'ego
wygłoszonego z okazji Gurupurnimy)


Link do filmu wideo:
www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DsucsWNs-gc

Z miłością i wdzięcznością składam pokorne pokłony u boskich lotosowych stóp naszego Guru i Boga, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.

Drodzy Bracia i Siostry - pełne miłości Sai Ram dla Was wszystkich.

Życzę wszystkim szczęśliwego i świętego Gurupurnima. Gurupurnima to dzień, w którym poszukiwacze duchowi na całym świecie, składają hołd i ofiarowują swemu Guru wdzięczność za wskazanie drogi do Boga.

Gurunam Guru - nauczyciel nauczycieli

Jesteśmy błogosławieni i szczęśliwi, że mamy Guru i Boga w Bhagawanie Śri Sathya Sai Babie. On jest Gurunam Guru - nauczycielem nauczycieli. On jest Parama Guru i Diwja Guru. On jest najwyższym nauczycielem oraz boskim nauczycielem. On jest Dżagat Guru, uniwersalnym nauczycielem, który przekazał odwieczne i ponadczasowe przesłanie, przekraczające granice czasu, przestrzeni, rasy, religii i narodowości. On jest Dżagat Guru, a także Sat Guru - tym, który ukazuje nam prawdę. Prowadzi nas od nieprawdy do prawdy, ponieważ sam jest prawdą. Asatoma sat gamaja.

Z tej pomyślnej okazji Gurupurnimy przypomnijmy sobie znaczenie tego święta, jakie ukazał Bhagawan. Bhagawan mówi, że guru wskazuje nam "guri", czyli cel życia, kierunek życia. Jaki jest cel życia? Urzeczywistnienie naszej wrodzonej boskości i dostrzeganie tej samej boskości nie tylko we wszystkich istotach, lecz w całym stworzeniu, gdyż każdą komórkę, każdy atom i każdą chwilę w stworzeniu przenika boskość. Takie powinno być doświadczenie człowieka.

Inne znaczenie słowa "guri" to cel/koncentracja. Swami mówi, że musimy w pełni skoncentrować się na naszym Guru i nie niepokoić się nieuczciwymi lub fałszywymi guru. Dlatego w pierwszym bhadżanie Manasa bhadżare guru czaranam Swami przekazał przesłanie dla całej ludzkości: "Trzymajcie się stóp guru i oddawajcie im cześć swoimi myślami, a osiągniecie w życiu spełnienie". Gdy będziemy trzymać się Guru, osiągniemy najwyższą prawdę. Jaka jest prawda? Gu - gunatita - prawda, która jest ponad wszelkimi atrybutami i ru - ruparahita - prawda, która jest ponad wszelkimi formami. Co to znaczy? To sat, czit i ananda - istnienie, świadomość i błogość.

Sai Baba - wewnętrzne znaczenie

Samo imię Swamiego - SAI BABA - zawiera całą prawdę. Jaki jest cel? BABA. Jaki jest sposób osiągnięcia tego celu? SAI. SAI BABA - Patrz (See) zawsze (Always) do wnętrza (Inside), a osiągniesz prawdę. Being, Istnienie - Awarness, Świadomość - Bliss, Błogość - Atma, Boska Jaźń. Ale dlaczego nie możemy tego doświadczyć? Nie jesteśmy w stanie doświadczyć tej prawdy z powodu ciemności ignorancji. Dlatego przychodzi Guru. Swami pięknie mówi: 'Gu' oznacza andhakarę - ciemność, a 'ru' - tego, który usuwa thanniwaranę. Znaczy to, że Bóg przybywa usunąć ciemność ignorancji, abyśmy urzeczywistnili tę prawdę. Swami wskazał nam drogę na przykładzie swojego życia i przesłania. Podał nam praktyczne sposoby na pozbycie się ciemności ignorancji przez rozwijanie jedności głowy, serca i rąk, czyli myśli uczuć i czynów. W swej nieskończonej miłości i współczuciu Bhagawan podarował ludziom Organizację, która nosi jego święte i boskie imię, aby rozwijali jedność myśli, uczuć i czynów.

Sewa nas chroni

Swami mówi, że musimy używać rąk, aby podejmować bezinteresowną służbę. Służba jest tym, co nas ochrania. Dlatego Swami dał nam wiele możliwości do angażowania się w sewę na polu edukacji, opieki zdrowotnej, a także służby społecznej. Lecz gdy wypełniamy sewę, Swami podkreśla jedną szczególną rzecz - postawę, jaką musimy przyjąć. Gdy wypełniamy służbę, musimy wiedzieć, że służymy Panu. Dlatego nazywa się ona Narajana sewa. W osobie, której służymy, widzimy boskość. Oczywiście, gdy wiemy, że służymy Bogu, robimy to z miłością, pokorą i szacunkiem.

Drugi ważny aspekt, o jakim mówił Swami, jest taki, że gdy służymy, musimy porzucić negatywne cechy. Dwie cechy - ego i przywiązanie to największe przeszkody. Pierwsza to myślenie z dumą, że jesteśmy wykonawcami, a druga to przywiązanie do skutków działania. Musimy być świadomi tych dwóch wielkich przeszkód.

Co się dzieje, gdy służymy z dobrym nastawieniem? Swami mówi, że wtedy jesteśmy beneficjentami. Jesteśmy swajam-sewakami. Prowadzi to do transformacji naszego serca, a dokładnie do oczyszczenia serca. Porzucamy wszystkie negatywne cechy, takie jak gniew, chciwość, zazdrość i przywiązanie. Gdy tylko pozbędziemy się negatywnych cech, nasze serce będzie czyste. W czystym sercu przejawiamy boskość. Dlatego Swami mówił, że czystość to oświecenie.

Boska miłość

Później rozwijamy nasze serce. Swami mówił, że serce musi być pełne miłości. "Bóg jest miłością, miłość jest Bogiem - musimy żyć w miłości". Wyrażamy i pielęgnujemy boską miłość dzięki różnym nabożnym praktykom, jak dżapa - powtarzanie słodkiego, boskiego imienia, bhadżany - śpiewanie Jego chwały i dhjana - kontemplacja boskości. Swami mówi, że gdy będziemy żyć w boskiej miłości, to siłą rzeczy osiągniemy najwyższy pokój.

Swami pięknie powiedział, że dowodem deszczu jest wilgotność ziemi. Podobnie, dowodem naszej boskiej miłości jest doświadczanie pokoju, "pokoju, który przewyższa zrozumienie". To jest Prasanthi - najwyższy pokój.

Jeśli mamy boską miłość, to drugą ważną cechą jest spokój, jaki rozwijamy. Bądź radosny i szczęśliwy w każdych okolicznościach, czy to sukces czy porażka, zaszczyt czy hańba, pochwała czy krytyka, zysk czy strata. Zawsze przepełnia nas błogość, gdyż jest to dar od Boga.

Jedność to boskość

Następnie rozwijamy nasz umysł. Swami mówi, że trzy czwarte życia duchowego to samodociekanie. Musimy używać umysłu, by zdobyć podstawowe rozróżnianie, aby odróżnić nierzeczywiste od rzeczywistego. Porzućcie nierzeczywiste i zrozumcie rzeczywiste. Gdy to zrobimy, w końcu urzeczywistnimy jedność. Praktykujemy jedność na poziomie jednostki, rodziny, społeczności i organizacji. Następnie widzimy, że tylko jedno, co istnieje, to boskość. Adwajta darszanam dżnianam - dostrzeganie i doświadczanie jedności to prawdziwa mądrość. Jak widzieliśmy, przesłanie Swamiego to połączenie wszystkich trzech rodzajów jogi: karmajogi - jogi bezinteresownej służby, bhaktijogi - jogi oddania i dżnianajogi - jogi mądrości.

Swami pięknie streścił całą wedantę w wierszu w telugu. Powiedział: "Podsumuję w jednym zdaniu esencję całej wedanty i świętych pism". W jakim zdaniu? Akhila bhutamulananduna atma niwu okatenani teleja waluju - zrozumcie, że ta sama atma, która istnieje w nas, istnieje we wszystkich istotach. Nie tylko we wszystkich istotach, lecz w całym stworzeniu. Takie powinno być nasze doświadczenie.

Maha-mantry

Jak tego doświadczyć? Swami w swojej miłości dał nam cztery maha-mantry. Pierwsza to Zawsze pomagaj - zwróćcie uwagę na słowo ZAWSZE. Wszyscy pomagamy ludziom, ale tylko czasami. Lecz Swami mówi: "Zawsze pomagaj", co znaczy - zawsze pomagaj przez myśli, słowa i czyny. Musimy zawsze się zastanawiać, jak możemy pomagać innym. Druga maha-mantra to Nigdy nie krzywdź. Swami mówi, aby nigdy nie krzywdzić w myślach, słowach i czynach żadnej istoty w stworzeniu. Trzecia maha-mantra to Kochaj wszystkich. Zwróćcie uwagę na słowo WSZYSTKICH. Wszyscy kochamy przyjaciół, wszyscy kochamy rodzinę. Jednak musimy rozszerzać tę miłość na wszystkich, nawet na tych, którzy są nam przeciwni, którzy sprawiają nam trudności i problemy. Kochajmy wszystkich, nie tylko ludzi, lecz wszystkie istoty, wszystko stworzenie - takie jest znaczenie "Kochaj wszystkich". Podobnie, czwarta maha-mantra Wszystkim służ. Służąc wszystkim ludziom bez rozróżniania na 'twoje' czy 'moje', służymy wszystkim. To są cztery maha-mantry. Jeśli praktykujemy je intensywnie i szczerze, prowadzi nas to do najwyższego doświadczenia, gdzie doświadczamy nie tylko siebie, ale wszystkiego, wszędzie i zawsze jako ucieleśnienie boskiej atmy, boskiej miłości.

Modlę się do naszego Pana, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, aby obdarzył nas wszystkich najwspanialszymi błogosławieństwami i prowadził nas od nieprawdy do prawdy, od ciemności do światła i od śmierci do nieśmiertelności. Samasta loka sukhino bhawantu - niech wszystkie światy będą szczęśliwe.

Dżej Sai Ram.

dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Rady Prasanthi

(dk is)

Źródło: www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/festivals/guru-poornima/2018/transcript-guru-poornima-video-message.pdf

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai