STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Wielkanocne przesłanie

dr. Narendranatha Reddy'ego


Link do filmu wideo:
www.youtube.com/watch?v=316SrpXZhoc

Z miłością i czcią składam pokorne pranamy u boskich lotosowych stóp naszego kochającego i wszechobecnego Pana, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Drodzy Bracia i Siostry, pełne miłości Sai Ram dla Was wszystkich. Niedziela Wielkanocna ma szczególne znaczenie dla wielbicieli Sathya Sai, ponieważ nasz Pan, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, postanowił opuścić ciało w tym pomyślnym dniu 24 kwietnia 2011 roku, przechodząc z postaci posiadającej formę do bezforemnej. Gdy Pan zstępuje w ludzkiej postaci, wybiera dzień, w którym zaczyna i kończy swoją ziemską podróż. Inny ciekawy zbieg okoliczności - powiedziałbym, Sai-zbieg-okoliczności - jest taki, że katolicka i prawosławna Niedziela Wielkanocna zbiegły się w czasie w tym właśnie dniu. Tak realizuje się boski plan.

Jak widać, Pan Jezus i Bhagawan Śri Sathya Sai Baba mają jedną wspólną cechę. Poświęcili życie, poświęcili wszystko dla wydźwignięcia i zbawienia ludzkości. Gdy miejsca kultu stały się miejscami prowadzenia interesów, Pan Jezus Chrystus inkarnował, by wskazać ludziom drogę miłości i poświęcenia. Oto jego najważniejsze przykazanie: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego".

Życie Jezusa było wzorem i nawet w czasie Ostatniej Wieczerzy obmył on stopy swoim uczniom, aby pokazać, jak ludzie powinni się wzajemnie miłować, tak jak Pan nas umiłował. Następnym wielkim przesłaniem Jezusa było wybaczanie. Jezus powiedział, że najlepszym sposobem okazywania miłości jest dawanie i wybaczanie. Nawet wtedy, gdy został ukrzyżowany, mówił: "Ojcze, proszę, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". To jest najwyższe przebaczenie. Kolejnym ważnym przesłaniem Pana Jezusa były słowa: Nigdy nie krytykuj, nie potępiaj ani nie osądzaj innych ludzi. Jezus powiedział: "Nie patrz na źdźbło w oku drugiego człowieka, ale zobacz belkę we własnym oku". Historia z życia Jezusa mówi o tym, że gdy tłum miał ukamienować upadłą kobietę, Jezus przyszedł jej z pomocą i powiedział ludziom, aby ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzucił w nią kamieniem.

W dzisiejszych czasach, gdy chciwość i egoizm stały się sposobem życia, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba przyszedł, by uczyć nas odwiecznych i uniwersalnych wartości ludzkich. Pięć wartości ludzkich jest boskie. Wartości są naszym tchnieniem życia - satja, dharma, śanti, prema i ahimsa - prawda, właściwe postępowanie, pokój, miłość i niekrzywdzenie. Drogą główną jest miłość. Wartości ludzkie są śladami Bhagawana Baby. Jeśli praktykujemy je w naszym codziennym życiu, znaczy to, że podążamy jego śladem.

W dyskursie bożonarodzeniowym wygłoszonym w 1998 roku Swami zaśpiewał piękną pieśń: "Miłość jest mym kształtem, prawda jest mym tchnieniem, moim pokarmem - błogość". Gdy skończył śpiewać, powiedział: "Jeśli ktoś cię zapyta, 'Kim jest Sai Baba?', zaśpiewaj tę pieśń i powiedz mu, że moje życie jest moim przesłaniem i że miłość jest moją formą". Swami mówi, że nasze życie powinno być jego przesłaniem. Powinniśmy być ucieleśnieniami miłości i posłańcami miłości. Aby być dziećmi Boga, musimy być tacy jak Jezus i Sai Baba - zawsze ofiarowywać miłość, przyjmować miłość, szerzyć miłość i żyć w miłości.

Swami wskazał nam dwie metody pielęgnowania tej miłości. Po pierwsze, zawsze uważaj błędy innych za mało znaczące i nieistotne bez względu na to, jak byłyby poważne. Natomiast własne błędy nieznaczne i błahe zawsze postrzegaj jako znaczące, żałuj za nie i koryguj je. Po drugie, cokolwiek czynisz sobie lub innym, zawsze pamiętaj, że Bóg jest wszechobecny. Bóg widzi, słyszy i wie wszystko. Dlatego odróżniaj dobro od zła i czyń tylko dobro.

Modlę się do Bhagawana, aby dał nam siłę, abyśmy byli instrumentami jego miłości i wzorem jego boskich nauk.

Dziękuję. Dżej Sai Ram.

Samasta loka sukhino bhawantu - niech wszystkie światy będą szczęśliwe.

dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Rady Prasanthi

(dk is)
Źródło: www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/festivals/easter/2018/transcript-easter-video-message.pdf

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai