STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Noworoczne przesłanie

dr. Narendranatha Reddy'ego

W swoim przesłaniu dr Reddy przypomina nam o dwóch ważnych naukach Pana Jezusa i Śri Sathya Sai Baby, mianowicie o wierze i o miłości, abyśmy urzeczywistnili naszą wrodzoną boskość. Dzieli się chwałą Sathya Sai Baby i jego pracą, która rozpoczęła się w Indiach i obecnie jest kontynuowana w ponad 120 krajach na całym świecie. Dr Reddy zachęca również wszystkich do wykorzystania tej błogosławionej możliwości, aby być częścią boskiej misji.

Link do filmu wideo:
www.youtube.com/watch?v=jX78PO1TLN8

Drodzy Bracia i Siostry!

Pełne miłości Sai Ram dla Was wszystkich.

Życzę Wam wszystkim wesołych Świąt i szczęśliwego, świętego Nowego Roku 2018 pełnego miłości, pokoju i radości.

Na początku chciałbym wyrazić wdzięczność naszemu Panu Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie za jego bezgraniczną łaskę i nieskończoną miłość, która przekracza bariery rasy, religii, kasty, wyznania, wiary, płci, bariery etniczne, narodowościowe, przestrzenne i czasowe. Listopad i grudzień to czas, gdy miliony ludzi na całym świecie obchodzą urodziny Bhagawana Śri Sathya Sai Baby i Pana Jezusa Chrystusa, wyrażając swoją miłość i wdzięczność.

Pan mówi, że wyrażasz wdzięczność, studiując Jego nauki i przestrzegając ich. Pan Jezus powiedział: "Jaki jest sens, że mówicie do mnie 'Panie, Panie', jeśli nie robicie tego, co mówię?".

Zatem musimy naprawdę studiować nauki, a dwie z nich, które chciałbym omówić, to wiara i miłość. Pan Jezus powiedział: "Jeżeli macie wiarę wielkości ziarnka gorczycy, możecie przenosić góry". Nasz Pan Sathya Sai powiedział: "Wiśwasa musi być waszą śwasą". Wiśwasa to wiara, śwasa to oddech. Wiara musi być naszym życiowym tchnieniem.

Swami podał inny piękny przykład. Życie jest jak płynąca rzeka. Jeden brzeg tej rzeki to wiara, a drugi brzeg to wątpliwości. Podróż odbywa się z jednego brzegu rzeki, gdzie jak pięknie mówi Swami: Samszajatma winaszjati - ten, kto ma wątpliwości, przepadnie. Z tego miejsca płyniemy na drugi brzeg, gdzie jest Śraddhawan labhate dżnianam - ten, kto ma absolutną wiarę, osiągnie dżnianę, czyli mądrość, samorealizację, oświecenie lub nirwanę. To jest nasza podróż życia.

A czym jest wiara? Po pierwsze, Swami uczył, że wiara to absolutna wiara w Boga i przekazał nam pierwsze przesłanie: Manasa bhadżare guru czaranam - ten, kto tęskni za Panem, mając jego boskie lotosowe stopy w swoim sercu, tego Pan przeprowadzi przez ocean samsary. Swami również wielokrotnie zapewniał nas: "Dlaczego się lękasz, skoro jestem tutaj?". Ofiarowywał nam gest abhaja-hastam obiema dłońmi, abyśmy już nie odczuwali lęku ani niepokoju.

Druga sprawa to wiara w jego nauki, wiara w jego słowa, ponieważ jego słowa są esencją wszystkich świętych pism. Swami w swoim bezgranicznym współczuciu wygłosił wiele boskich dyskursów (ponad 3000) i napisał wiele książek, które wydano w serii Wahini; mamy 16 książek z serii Wahini dostępnych dla nas, abyśmy mogli się w nie zagłębić, przeczytać i praktykować w naszym codziennym życiu. Ponieważ Swami zapewnił nas, że samo bezwarunkowe i bezwzględne przestrzeganie jego nauk wystarczy, aby osiągnąć summum bonum (najwyższe dobro) w życiu, mianowicie samorealizację.

Trzecim aspektem wiary, jak powiedział Swami, jest wiara w chwałę, w lile i w słowa Pana. Jest to Bhagawatam, Jego historia, która przynosi radość ludziom, a w szczególności jest źródłem radości dla wielbicieli mających pełną wiarę w Jego opowieści i lile.

Czwarty ważny aspekt to posiadanie wiary we własną jaźń. Swami nazywa to atma-wiśwasą, która jest najważniejsza dla poszukiwacza duchowego, aby miał wiarę we własną boskość, wiedząc, że jest ucieleśnieniem atmy i boskiej miłości. Zatem gdy tylko umocnimy swoją wiarę w Boga, w święte pisma, w swoją boskość i w lile Pana, wtedy pokonamy rzekę, docierając do brzegu; tym brzegiem jest miłość. Dopłyniemy do brzegu miłości.

Dlatego Swami pięknie powiedział: "Miłość jest źródłem, miłość jest drogą, miłość jest celem". Pierwsze i najważniejsze przykazanie Jezusa brzmiało: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą, i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego".

Tak więc kiedyś zapytałem Swamiego: "Czym jest boska miłość?", a on cudownie odpowiedział: "Jeśli odczuwasz tewra paritapam, tj. silną tęsknotę, wielki głód Boga, wtedy mamy boską miłość". Jednak musimy pielęgnować tę miłość. Jak będziesz pielęgnował tę miłość? Za pomocą różnych praktyk duchowych, takich jak dżapa, dhjana, bhadżany i satsang, czyli powtarzanie imienia Boga, medytacja, wyśpiewywanie Jego chwały i przebywanie w świętym towarzystwie. To powoduje, że ogień miłości pali się coraz większym płomieniem.

Lecz gdy pielęgnuje się tę miłość, zawsze pojawiają się jakieś przeszkody. To chwasty. Musimy być zawsze czujni i uważni, aby te chwasty nie rosły. Jakie to chwasty? Swami pięknie je wymienił w swojej książce "Prema Wahini". Główne "chwasty" to: szukanie wad u innych, krytykowanie innych oraz negatywne cechy, takie jak nienawiść, zazdrość, gniew, pycha i przywiązanie. Dlatego musimy być zawsze czujni i pozbyć się tych negatywnych cech, abyśmy mogli coraz bardziej pielęgnować miłość. Należy ją wcielać w życie. To jest służba. Sam Pan dał przykład służby. Mówimy o Jezusie Chrystusie, który w czasie Ostatniej Wieczerzy, obmył stopy swoim uczniom i powiedział, ogłosił przesłanie: "Pragnę, abyście się miłowali i służyli sobie wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem i wam usłużyłem". Przykładem takiej służby jest nasz Pan Sai. Dał przykład już w dzieciństwie. Zrezygnował ze swojej porcji jedzenia i ofiarował je głodnemu żebrakowi, pokazując życie pełne miłości i poświęcenia.

Swami dał bardzo dużo przykładów działań służebnych. Założył w Indiach instytucje edukacyjne, które zapewniają całkowicie bezpłatne wykształcenie od szkoły podstawowej po studia doktoranckie. Kładą nacisk nie tylko na osiągnięcie akademickiej doskonałości, lecz także na kształtowanie charakteru. Zainspirowani tymi działaniami, na całym świecie mamy wiele szkół Sathya Sai i instytutów edukacyjnych Sathya Sai, które zapewniają kompleksową edukację wprowadzając do programu nauczania wartości ludzkie.

Podobnie, Swami stworzył liczne instytucje medyczne, które z wielką miłością i ze współczuciem zupełnie bezpłatnie świadczą zarówno podstawową jak i wysoce specjalistyczną opiekę zdrowotną, łącznie z kardiochirurgią i neurochirurgią. Placówki te nazywa się "świątyniami uzdrawiania". Zainspirowani tym pracownicy służby zdrowia na całym świecie z miłością i ze współczuciem zapewniają bezpłatną opiekę medyczną na obozach, w przychodniach lekarskich i w ruchomych klinikach medycznych. W ostatnich kilku dekadach miliony potrzebujących ludzi otrzymało bezpłatną opiekę medyczną.

Swami zainicjował także wiele projektów pomocy humanitarnej, takich jak zapewnienie schronienia, jedzenia i wody oraz innych projektów służebnych dla ubogich ludzi w odległych wioskach. Do udziału w tych różnych przedsięwzięciach zachęcił uczących się studentów. Zainspirowani tym organizujemy wiele projektów służebnych w rozmaitych dziedzinach, prowadzonych na całym świecie.

Uczestniczymy również w projektach pomocowych dla ofiar klęsk żywiołowych na całym świecie - w Indiach, w Nepalu, na Haiti, w Ekwadorze, na Filipinach i w wielu innych częściach świata.

Z powodu ograniczenia czasu nie będę wdawał się w szczegóły na ten temat. Jednak podsumowanie tych różnych działań służebnych jest dostępne w rocznym sprawozdaniu Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai opublikowanym na naszej stronie internetowej www.sathyasai.org.

Gdy praktykujemy tę miłość w działaniu, wtedy widzimy jedność w różnorodności. Jednym z przykładów praktykowania tej miłości jest nasz udział w rozmaitych programach międzywyznaniowych organizowanych na całym świecie, w tym w Prasanthi Nilajam i w Indiach. Podkreślamy w nich harmonię religii i jedność wyznań. Gdy praktykujemy tę czystość, doświadczamy brahmanandy - boskiej i wiecznej błogości. Otrzymując nieskończoną łaskę i miłość Bhagawana, nie możemy już dłużej zwlekać - podejmijmy działania, podążajmy naprzód w boskiej misji z zapałem, z energią, z miłością, z jednością i z radością. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie my, to kto?

Zatem Bracia i Siostry, idźmy naprzód! Żyjmy wszyscy w miłości, bądźmy radośni i szczęśliwi!

Dżej Sai Ram.

dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Rady Prasanthi

(dk)
Źródło: www.sathyasai.org/organisation/new-year-message-dr-reddy-dec-2017

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai