STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Postanowienia
X Światowej Konferencji
Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai


Podstawowe informacje

Życie Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, jego ideały i prace dla ludzkości mogą być przekazane w dwóch słowach - miłość i bezinteresowna służba.

Baba powiedział nam, że bezinteresowna służba to jedyne, najbardziej wydajne i uniwersalne narzędzie do zrozumienia, doświadczania i wyrażania boskiej miłości. Ponieważ życie i przesłanie Bhagawana jest przewodnią zasadą Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS), tematem X Światowej Konferencji jest: "Miłość jest źródłem, miłość jest drogą, miłość jest celem".

Przewodniki i prekonferencje na świecie

Pierwszym krokiem było przygotowanie i opublikowanie w 2014 roku dwóch przewodników dla kółek studyjnych, jeden na temat miłości, a drugi na temat służenia. Celem przewodników jest pogłębienie wiedzy wielbicieli Sathya Sai na całym świecie. Intensywne analizy i dyskusje pozwoliły wielbicielom Sai zanurzyć się głęboko w naukach Bhagawana, w prawie 2000 ośrodków i grup Sai na wszystkich kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy). Drugim krokiem były prekonferencje, które odbyły się w 16 krajach - reprezentujących 11 stref MOSS. Dwu- lub trzydniowe konferencje odbywały się w okresie od stycznia do września 2015 roku i zapewniły wielbicielom Baby forum, na którym mogli omawiać te głębokie prawdy, przenosić je na grunt praktyki, uczyć się od siebie, pobudzać się nawzajem i iść naprzód drogą jasno określoną przez Bhagawana. Młodzież Sathya Sai stanowiła integralną część tych prekonferencji. Wielki finał w RPA i na Mauritiusie przyciągnął odpowiednio około 1600 i 2000 aspirantów duchowych, w tym około 650 przedstawicieli młodzieży Sathya Sai na Mauritiusie.

X Światowa Konferencja

X Światowa Konferencja odbyła się 25-27 listopada w Instytucie Wyższej Wiedzy Sri Sathya Sai, w Prasanthi Nilayam. Około 900 delegatów z 80 krajów, zarówno liderów organizacji, jak i zwykłych wielbicieli, wzięło udział w tej historycznej konferencji. Obecni też byli członkowie zarządu Central Trust Sathya Sai, seniorzy oraz przedstawiciele młodzieży. Mowy wygłosili członkowie Rady Prasanthi, Centralnego Trustu, Światowej Fundacji Sathya Sai i wiele innych osób z różnych krajów, kultur, zawodów połączonych jedną nicią miłości Swamiego. Najbardziej skupiono się na roli Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, osobistej sadhanie, naukach Bhagawana i świadectwach na temat osobistej sadhany. W programie były również koncerty muzyczne i krótkie przedstawienia.

Inną wyjątkową częścią konferencji była seria dziewięciu warsztatów podczas popołudniowych sesji pierwszych dwóch dni, z okazji 90. urodzin Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Ich tematyka pozwoliła delegatom głęboko rozważać temat konferencji, jego znaczenie w życiu codziennym i zastosowanie w praktyce. U boskich, lotosowych stóp została złożona książka "Boski nektar", czyli kolekcja najważniejszych dyskursów Bhagawana związanych z tematyką warsztatów. Dziewięć rozdziałów tej książki, składających się z najistotniejszych dyskursów Baby dotyczących tych dziewięciu ważnych tematów, na pewno poprowadzi i zainspiruje wielbicieli Baby na całym świecie.

Kilka wybitnych programów kulturalnych przedstawili członkowie MOSS z Dominikany, Brazylii, Afryki, Rosji, Azerbejdżanu i Kazachstanu, odzwierciedlając lokalne tradycje i dziedzictwa. Wielbiciele Bhagawana z Indonezji, Afryki, Rosji (i krajów sąsiednich), Tajlandii, Turcji, Meksyku, Dominikany, Brazylii również przedstawili wspaniałe programy w Sai Kulwant Hall podczas wielkich uroczystości urodzinowych. Wreszcie, międzynarodowa grupa muzyków Sai zaprezentowała wspaniały koncert na koniec uroczystości.

Wystawa

W okresie 20-27 listopada zorganizowano w aszramie międzynarodową wystawę, na której zaprezentowano działania edukacyjne, duchowe i służebne na całym świecie oraz życie Bhagawana - drogą prezentacji audio, wideo i multimedialnych oraz plakatów, spektakli i koncertów. Programy na żywo prezentowało wiele krajów. Można było zobaczyć iskry boskiej chwały Baby w jego życiu, w jego odwiecznym przesłaniu i w jego pracach na całym świecie. Artykuły i zdjęcia z tej wspaniałej wystawy można obejrzeć na stronach internetowych MOSS oraz w biuletynach, jakie zostały ostatnio wydane.

Postanowienia

Mamy przyjemność złożyć u boskich, lotosowych stóp Bhagawana 32 postanowienia konferencji. Te działania, rekomendacje i wskazówki pomogą nie tylko wielbicielom Sathya Sai, ale wszystkim duchowym aspirantom i początkującym, aby mogli wykorzystać w pełni potencjał nauk awatara Sathya Sai i boskie przewodnictwo.

Zbadaliśmy trzy najważniejsze aspekty idealnego ośrodka Sathya Sai, który jest rdzeniem Organizacji Sai na całym świecie. Zadaniem ośrodków jest pomoc wielbicielom i nowo przybyłym w realizacji ich wrodzonej boskości i podążaniu za naukami Baby.

Liderzy Organizacji Sai powinni być wzorem przestrzegania nauk Sathya Sai. Powinni praktykować wartości ludzkie i przewodzić dzięki osobistemu przykładowi.

Programy edukacyjne Sathya Sai rozprzestrzeniają wieczne i uniwersalne przesłanie Swamiego do młodych i starych, w wielu krajach i kulturach, do ludzi z różnych religii i różnych środowisk. To jednoczy wszystkich pod wspólnym parasolem pięciu wartości ludzkich - wspieranym przez miłość.

Kobiety są filarami społeczeństwa. Ich rola często nie jest prawidłowo rozumiana lub jest pomijana. Swami przypomniał nam, by przykładać wielką wagę do roli kobiet, dla najwyższego dobra wszystkich.

Młodzi są przyszłością świata, a Bhagawan kładzie duży nacisk na rozwój młodzieży, i to w jak najmłodszym wieku, aby mogli stać się mężczyznami i kobietami z doskonałym charakterem.

W dzisiejszych czasach ważne jest, aby trzymać się zasady Swamiego "Głowa w lesie, a ręce w społeczeństwie" - dla wewnętrznego spokoju i harmonii, aby poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego społeczeństwa.

Ważną inicjatywą MOSS jest dzielenie się naukami Bhagawana ze wszystkimi. Baba zalecał Organizacji Sai i wszystkim swoim wielbicielom, by szerzyli jego przesłanie i pomagali innym podążać naprzód w duchowej podróży.

1. Idealny ośrodek Sathya Sai

Zbadano trzy główne aspekty idealnego ośrodka Sathya Sai. Ośrodki są rdzeniem MOSS na całym świecie. Zadaniem ośrodków jest pomoc wielbicielom Sai i nowo przybyłym osobom w urzeczywistnieniu ich wrodzonej boskości zgodnie naukami Baby.

 1. Ośrodki potrzebują inicjatyw i działań intensyfikujących osobistą praktykę duchową - sadhanę.

 2. Ośrodki powinny prowadzić kółka studyjne w celu głębszego zrozumienia nauk Bhagawana.

 3. Ośrodki muszą odzwierciedlać uniwersalność przesłania Sathya Sai przez odpowiednią muzykę i śpiew.

2. Przywództwo w MOSS

Liderzy Organizacji Sai powinni być dla innych przykładem przestrzegania nauk Sathya Sai oraz wartości ludzkich i prowadzić innych dając osobisty przykład.

 1. Osoby funkcyjne powinny prowadzić regularne spotkania z członkami ośrodków w celu zwiększenia świadomości na temat struktur MOSS i jej działalności na całym świecie.

 2. Delegaci powinni przedstawiać w swoich ośrodkach inspirujące historie i projekty z konferencji i warsztatów, aby motywować innych i ukazywać różne możliwości.

 3. Kierownictwo MOSS powinno przeprowadzić kompleksowe szkolenia liderów ośrodków.

 4. Idealny lider Sai powinien posiadać następujące cechy:

  • kompetencje (umiejętność wykonywania zadań),

  • dostępność (ma czas i zainteresowanie),

  • uprzejmość (jest radosny i ma pozytywne nastawienie).

3. Programy edukacyjne

Programy edukacyjne Sathya Sai rozprzestrzeniają odwieczne i uniwersalne przesłanie Swamiego do młodych i starych, w wielu krajach i kulturach, do ludzi różnych wyznań i środowisk. To jednoczy wszystkich pod wspólnym parasolem pięciu wartości ludzkich, podtrzymywanym przez miłość.

 1. Szkoły Sathya Sai powinny w większym stopniu korzystać z technologii multimedialnych i społecznościowych, z filmów edukacyjnych i z dzielenia się swoimi zasobami.

 2. Materiały edukacyjne na temat wartości ludzkich i innych zasad Edukacji Sathya Sai powinny być przetłumaczone na więcej języków - do użytku lokalnego.

 3. Komitet edukacji MOSS powinien pomagać w rozwoju i oferować programy rodzicielskie dla szkół Sathya Sai, jak również dla społeczności korzystających z edukacji Sathya Sai.

4. Rola kobiet

Kobiety są filarami społeczeństwa. Ich rola często nie jest prawidłowo rozumiana lub jest pomijana. Swami przypominał nam, żeby przywiązywać dużą wagę do roli kobiet - dla najwyższego dobra wszystkich.

 1. Wszyscy członkowie rodziny powinni doceniać i szanować kobiety.

 2. Kobiety powinny określać sposoby budowania wiary w siebie i dawać przykład przestrzegania nauk Sai; inspirować dzieci i inne osoby, aby stali się dobrymi obywatelami.

 3. Kobiety powinny uczestniczyć w różnych działaniach służebnych, takich jak pomoc w szpitalach, dokarmianie potrzebujących itd.

 4. Kobiety powinny podjąć się roli nauczycieli Edukacji Sai, co zalecał Baba.

 5. MOSS powinna zachęcać i wspierać kobiety do pełnienia funkcji kierowniczych na wszystkich szczeblach organizacji.

5. Rola młodzieży

Młodzi są przyszłością świata, a Bhagawan kładzie duży nacisk na rozwój młodzieży, już w dzieciństwie tak, aby mogli stać się mężczyznami i kobietami mającymi wzorowe charaktery.

 1. Młodzież to nasi przyszli liderzy. MOSS powinna umożliwić młodzieży przejmowanie większych obowiązków. Młodzież należy zachęcać do udziału w Międzynarodowym Programie Młodych Liderów Sathya Sai, który powinien być wdrażany na poziomie krajowym i lokalnym.

 2. MOSS powinna zachęcać młodzież do dzielenia się swoją wiedzą i talentami.

 3. Młodzież powinna organizować więcej spotkań duchowych, aby pogłębiać wiedzę na temat nauk Bhagawana, a także określać praktyczne wyzwania, jakie stoją przed nimi.

6. Równowaga między rodziną, karierą a pracą w Organizacją Sai

W dzisiejszych czasach ważne jest trzymanie się rady Swamiego "Głowa w lesie, a ręce w społeczeństwie", aby zyskać wewnętrzny spokój i harmonię i radzić sobie z wyzwaniami współczesnego społeczeństwa.

 1. Członek Organizacji Sai powinien uznawać priorytet Swamiego i jego pracy, więc powinien traktować wszystkie swoje działania jako ofiarę dla Boga. Powinniśmy prowadzić codzienną kontrolę naszych działań, aby nie pozwolić na marnotrawstwo czasu, energii i zasobów.

 2. Członkowie MOSS powinni starać się widzieć Boga we wszystkich aspektach ich życia - rodziny, pracy i Organizacji.

 3. Członkowie Organizacji Sai powinni zawsze pamiętać, że to Swami jest wykonawcą i dał nam błogosławioną możliwość bycia jego narzędziem.

7. Popularyzacja

Ważną inicjatywą MOSS jest dzielenie się naukami Bhagawana ze wszystkimi. Baba nakazał Organizacji Sai i wszystkim swoim wielbicielom szerzyć Jego przesłanie i pomagać innym w ich duchowej podróży.

 1. Powinno być więcej działań łączących różne wyznania, m.in. śpiewy religijne, seminaria, działalność służebna, festiwale teatralne, chóry i orkiestry, które odzwierciedlają bogatą gamę wyznań religijnych.

 2. MOSS powinna organizować efektywne publiczne spotkania, by dzielić się przesłaniem Swamiego i jego miłością z lokalną społecznością. Nowi przybysze powinni być odpowiednio przywitani uzyskując zarazem informacje na temat działalności Organizacji Sai.

 3. MOSS powinna aktywniej zaangażować się w życie społeczności na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, aby służyć i pomagać w konkretnych potrzebach. Do zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym zalecane są filmy w Internecie i spotkania publiczne.

 4. MOSS powinna promować Marsze dla Wartości, jeśli jest to akceptowane przez społeczność. Jest to radosna aktywność społeczna, która w subtelny sposób promuje wartości ludzkie.

8. Skuteczna i pełna miłości komunikacja w Organizacji Sai

 1. Osoby funkcyjne MOSS powinny pamiętać, że gdy mówimy do innych, mówimy do Boga, do Sai w ich wnętrzu. Powinniśmy ćwiczyć aktywne słuchanie.

 2. Powinniśmy szanować opinię drugiej osoby i postępować według zasady "Najpierw zrozumienie, a potem nastawienie". Komunikacja bezpośrednia jest lepsza niż e-maile, gdy trzeba rozwiązać problem różnicy w poglądach.

 3. Ważne wiadomości i informacje powinny być udostępniane grupom wewnętrznym i zewnętrznym w odpowiednim czasie, z wykorzystaniem dobrych materiałów audio-wizualnych. MOSS powinna dokumentować i publikować informacje o centralnych, regionalnych i krajowych działaniach w profesjonalny sposób, by można było się dzielić nimi z ogółem społeczeństwa.

9. Bezinteresowna służba

 1. Komisje opieki zdrowotnej, edukacji i inne powinny dzielić się swoimi najlepszymi praktykami działań służebnych: lokalnych, krajowych i globalnych, aby motywować innych.

 2. Zespoły ds. pomocy w klęskach żywiołowych powinny prowadzić programy szkoleniowe z zarządzania podczas klęsk żywiołowych i starać się o certyfikację.

 3. Ośrodki Sathya Sai powinny zwiększyć wysiłki na rzecz ochrony Matki Ziemi przez działania proekologiczne (recykling, ponowne wykorzystanie zasobów, ograniczenie zużycia) w ośrodkach i we wszystkich działaniach Organizacji oraz przez zachęcanie innych.

 4. MOSS powinna utworzyć bazę danych obejmującą wykwalifikowanych i zainteresowanych wolontariuszy: na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym, dla realizacji różnych działań służebnych.


Listopad 2015 r.
Tłum. Bogusław Posmyk
http://www.sathyasai.org/events/wc2015/resolutions
(is)

**Pobierz tekst do druku
Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai