STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Ofiara dla Sai z okazji 100. urodzin


Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) składa ofiarę miłości i wdzięczności Panu Sai z okazji jego 100. urodzin. Rozpoczynamy realizację programu "Sai 100", wprowadzając w życie 12 inicjatyw, aby służyć ludzkości, przyspieszyć naszą podróż duchową oraz służyć wszystkim i przyrodzie, która jest szatą Boga.

Służba społeczeństwu i środowisku

Rozwój programów opieki i wsparcia

W związku z 95. urodzinami Swamiego MOSS wzięła pod opiekę 157 społeczności do 2020 roku. Obecnie będziemy koncentrować nasze wysiłki, aby zatroszczyć się o więcej społeczności dzięki dodatkowym programom służebnym, które wprowadzimy z okazji 100. urodzin Sai.

Warsztaty zdrowia psychicznego

Światowa Organizacja Zdrowia i specjaliści w dziedzinie medycyny na całym świecie uważają, że problemy ze zdrowiem psychicznym nasilają się co roku i dotykają blisko miliard ludzi. Zdwoimy nasze wysiłki, aby poprawić samopoczucie psychiczne przez organizowanie interesujących, interaktywnych warsztatów, sesji medytacyjnych, terapii psychologicznej i edukacji zdrowotnej.

Obozy medyczne

Zorganizujemy ponad 1000 obozów medycznych, aby zagwarantować podstawową i pilnie potrzebną opiekę zdrowotną, szczególnie mieszkańcom wsi i ubogim społecznościom. Obozy medyczne zapewnią specjalistyczną opiekę medyczną - badania kontrolne, diagnostykę, leczenie chorób, profilaktykę i edukację zdrowotną. Działania prowadzone na obozach będą oceniane, aby przyniosły jak najwięcej korzyści społecznościom, którym służymy.

Liczne akcje sadzenia drzew na całym świecie

Rosnące zagrożenie spowodowane zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniami postawiło przed ludźmi wiele wyzwań. Sadzenie drzew na dużą skalę przynosi wiele korzyści. W ramach akcji Służ Planecie i inicjatywy ekologicznej Go-Green wolontariusze MOSS posadzili już ponad 250 000 drzew na całym świecie, w tym ogromną liczbę w Afryce, a także w wielu krajach. Będziemy wciąż kontynuować te działania z okazji 100. urodzin Sai.

Udoskonalenia organizacyjne MOSS

Doskonałość organizacyjna

Koncentrujemy się na tym, aby udoskonalić metody i systemy organizacyjne w MOSS przez wprowadzenie najlepszych rozwiązań, aby lepiej służyć społecznościom i sobie, i ostatecznie czerpać korzyści z transformacji indywidualnej.

Wewnętrzna i zewnętrzna doskonałość komunikacyjna

Aby mieć lepszy kontakt, stworzymy system stałej komunikacji. Wówczas będziemy mieć pewność, że wszyscy otrzymują informacje, które wysyła MOSS.

Aktywna rola i udział młodych dorosłych w ośrodkach Sai

Młodzi dorośli to nasi przyszli liderzy. Dlatego ważne jest, aby ściśle współpracowali ze starszymi w ośrodkach Sai. Wielbiciele w wieku 30-40 lat, którzy uczestniczyli w Międzynarodowym Programie Przywództwa Młodzieży Sathya Sai (Sathya Sai International Leadership Program), powinni zachęcać młodszych, by mogli przewodzić.

Rozwój programu Edukacji Sathya Sai

Dzieci, które biorą udział w programie Edukacji Sathya Sai, to następne pokolenie liderów i członków społeczności Sai. W ośrodkach i grupach Sai na całym świecie coraz więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach Edukacji Sathya Sai. Zajęcia te będą wzmacniać ich duchową podstawę oraz pomagać im rozwijać się w wieku młodzieńczym i dojrzałym.

Rozpowszechnianie jego przesłania

Połączenie Międzynarodowej Akademii Mediów (International Media Academy) i Mediów Cyfrowych (Digital Media)

W trakcie realizacji tego programu powstaną innowacyjne i inspirujące treści medialne w celu rozpowszechniania przesłania, literatury i miłości Sai na całym świecie.

Spotkania publiczne

Zorganizujemy przynajmniej 100 spotkań publicznych na całym świecie, aby zwiększać świadomość o naukach Swamiego i ich praktykowaniu w codziennym życiu. Spotkania będą odbywały się w formie seminariów publicznych na tematy ogólne, takie jak radzenie sobie ze stresem, zdrowe życie czy sekrety szczęśliwego życia. Spotkania będą otwarte dla wszystkich grup społecznych.

Program nauczania dla uczniów

Nauczanie może znacznie zmienić los uczniów, którzy potrzebują pomocy. Naszym celem jest zatroszczyć się o 100 szkół na świecie, aby uczniowie osiągali lepsze wyniki w nauce i rozwijali charakter przez praktykowanie wartości ludzkich.

Rozwój programów Edukacji w Wartościach Ludzkich Sathya Sai (EWLSS) w społeczeństwie

Swami podkreśla znaczenie praktykowania wartości ludzkich przez poszczególne osoby, społeczności i narody dla pokoju i szczęścia wszystkich. Wieloletni program EWLSS zostanie rozszerzony, aby z pomocą 27 Instytutów Edukacji Sathya Sai dotrzeć do większej liczby specjalistów, społeczności i wspólnot na całym świecie.

(dk)

Źródło: Sathya Sai - The Eternal Companion, vol. 1, issue 10, December 2022
www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/eternal-companion/vol-1/issue-10/eternal-companion-vol-1-issue-010.pdf
21.12.2022

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai