STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Brahmarpanam

znaczenie modlitwy przed jedzeniem


Pobłogosław ten posiłek

Brahmarpanam brahma hawir brahmagnau brahmana hutam,
brahmaiwa tena gantawjam brahma karma samadhina.

Akt ofiarowania jest Bogiem. Ofiara jest Bogiem.
Ofiarę składa Bóg w boskim ogniu.
Jednym z Bogiem staje się ten, kto wypełnia boskie czyny.

Tłumaczenie słowo po słowie:

brahma - najwyższy duch; arpanam - ofiara; hawir - masło; agnau - w ogniu ofiarnym; brahmana - przez ducha; ahutam - ofiarowany; brahma - królestwo duchowe; iwa - z pewnością; tena - przez niego; gantawjam - do osiągnięcia; brahma - duchowy; karma - w działaniach; samadhina - przez całkowite zatopienie się.

Aham wajśwanaro bhutwa praninam deham aśritaha,
pranapana samajuktaha paczami annam czaturwidham.

Staję się ogniem życiodajnym w ciałach istot żywych,
łączę się z subtelnym oddechem, trawię cztery rodzaje pożywienia.

Tłumaczenie słowo po słowie:

aham - ja; wajśwanaro - moja pełna cząstka w postaci ognia trawiennego; bhutwa - stając się; praninam - wszystkich istot żywych; deham - w ciałach; aśritaha - usytuowany; prana - powietrze wydychane; apana - powietrze wdychane; samajuktaha - utrzymywanie równowagi; paczami - trawię; annam - pożywienie; czaturwidham - cztery rodzaje.

Wersety pochodzą z Bhagawadgity - rozdz. IV, werset 24 i rozdz. XV, werset 14.

Swami wyjaśnia znaczenie modlitwy

Powinniśmy spożywać pokarm z sattwicznym (czystym, spokojnym) umysłem. Nasi przodkowie zalecali ofiarowanie pożywienia Bogu przed jedzeniem. Tak spożywany pokarm staje się prasadem (uświęconą ofiarą). Modlitwa sprawia, że jedzenie staje się wolne od zanieczyszczeń, które powstały na naczyniach, w żywności i w czasie gotowania. Należy się ich pozbyć, gdyż czyste pożywienie składa się na czysty umysł. Nie można tego zrobić w trakcie gotowania, ponieważ nie wiemy, jakie myśli krążą w umyśle osoby przygotowującej jedzenie. Podobnie nie możemy zagwarantować czystości składników pożywienia, bo nie wiemy, czy sprzedawca nabył je w sposób prawy. Dlatego musimy koniecznie ofiarować Bogu pokarm w formie modlitwy, aby zanieczyszczenia nie miały wpływu na nasz umysł.


Europa Wschodnia, 2015 r.

Modlitwa:

Brahmarpanam brahma hawir brahmagnau brahmana hutam,
brahmaiwa tena gantawjam brahma karma samadhina.
Aham wajśwanaro bhutwa praninam deham aśritaha,
pranapana samajuktaha paczami annam czaturwidham.
Harir data harir bhokta harir annam Pradżapatih,
Harir wipra śarirastu bhunkte, bhodżajate harih.

Ofiarowane Bogu pożywienie trawi wajśwanaro w układzie trawiennym. Ponieważ Bóg istnieje w postaci ognia jako wajśwanaro, trawi pożywienie razem z nieczystościami. Jeśli nawet znajdą się w pokarmie, to dzięki temu nie zaszkodzą człowiekowi.

"Summer Showers in Brindavan", 1993


Brahma'rpanam - mp3

Moc mantry Brahmarpanam

"Gdy w maju tego roku byłam w Brindawanie, miałam okazję wysłuchać porannych wystąpień w Sai Kriszan Kaljana Mandap. Pewnego dnia wujek Prahlad Rao wygłosił przemówienie, w którym opisał moc mantry przed jedzeniem, co wyjaśniono poniżej.

Jeśli dobrze pamiętam, na początku lat 70. Swami zaprosił na lunch wszystkich chłopców z kampusu koledżu w Brindawanie. Wówczas mieszkało tam jedynie około 100 chłopców. W aszramie przebywał również ekspert w dziedzinie fotografii kirlianowskiej, dr Baranowski, którego zaproszono na lunch. Przed chłopcami leżały talerze z obfitym jedzeniem. Czekali, aż przyjdzie Swami i do nich dołączy. Wtedy dr Baranowski wziął aparat kirlianowski i zrobił zdjęcia przygotowanego pokarmu. Wokół talerzy z jedzeniem nie było widać aury.

Później przyszedł Swami i dołączył do chłopców na lunch. Przed jedzeniem recytowali oni mantrę Brahmarpanam. Gdy skończyli, dr Baranowski ponownie sfotografował pokarm. Tym razem wokół talerzy z jedzeniem uwidoczniła się niebieska aura. Fotograf był podekscytowany, lecz jako człowiek o umyśle ścisłym, zapytał Swamiego o przyczynę pojawienia się niebieskiej aury. Swami powiedział, że mantra Brahmarpanam ma potężną moc i że po recytacji pokarm zmienia się w prasadam, gdyż ofiarowano go Bogu. Takie postępowanie dodatkowo oczyszcza pożywienie i wszystko dokoła. Dlatego gdy zaintonowano mantrę, wokół talerzy z jedzeniem ukazała się niebieska aura".

Mantra Brahmarpanam i jej znaczenie

Brahmarpanam brahma hawir brahmagnau brahmana hutam,
brahmaiwa tena gantawjam brahma karma samadhina.

Całe stworzenie jest pełną projekcją brahmana, kosmiczną świadomością;
pożywienie także jest brahmanem, ofiara jest brahmanem;
składa się ją w ogniu brahmana.
Ten, kto widzi, że brahman jest działaniem, osiąga samego brahmana.

Aham wajśwanaro bhutwa praninam deham aśritaha,
pranapana samajuktaha paczami annam czaturwidham.

Ja, Najwyższy Duch,
zamieszkujący ciało istot żywych jako ogień (wajśwanaro) w żołądku,
jestem połączony z praną i apaną, trawię cztery rodzaje pokarmów
(stałe, płyny, półpłynne i płynne), jakie spożywają.

(dk is)

Źródło: Daily Prayers to Bhagawan, kompilacja: Śrimati Kausalja Rani Raghwan
www.sathyasai.org/about-us/health-corner/food-prayer
7.10.2019

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai