STRONA GŁÓWNA | SATHYA SAI BABA | NAUKI | ORGANIZACJA | PUBLIKACJE | AKTUALNOŚCI | MYŚL DNIA | GALERIA | JEDZIEMY DO SAI | KONTAKT Z NAMI | MULTIMEDIA | DYSKURSY MP3 | LINKI | MAPA SERWISU | SKLEP

:: Wieści z Prasanthi Nilajam

powrót do Wieści z Prasanthi Nilajam
Przyroda jest szatą Boga


(Komunikat dr. Narendranatha Reddy'ego z 16 kwietnia 2019 roku)

Przyroda jest wspaniałym darem Boga dla ludzkości, ale co ważniejsze, jest szatą Boga. Najwyższa prawda jest taka, że przyroda jest przejawieniem Boga. Każdą komórkę, każdy atom i każdą chwilę we wszechświecie przenika boskość, która jest samą miłością. Naszą egzystencję zawdzięczamy przyrodzie. Tak jak współczująca matka, przyroda wspiera nas, podtrzymuje i chroni, ofiarowując nam pożywienie, wodę, powietrze, ziemię i zasoby naturalne, które często uważa się za oczywiste.

Przyroda to twoja szkoła, twoje laboratorium, brama do wyzwolenia i perspektywa majestatu Boga. Staraj się poznać lekcje, jakich jest gotowa cię nauczyć.

Sathya Sai Baba, z dyskursu wygłoszonego 4.10.1970 r.


W gruncie rzeczy przyroda jest samą boskością. Wszystko to jest boskie. Wszystko to jest Bogiem. Dlatego chodź delikatnie, poruszaj się w nabożnym skupieniu i korzystaj z wdzięcznością.

Sathya Sai Baba, z dyskursu wygłoszonego 15.10.1966 r.


Niewłaściwe postępowanie człowieka powoduje spustoszenie

W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci człowiek niewłaściwie wykorzystywał żywioły natury, zanieczyścił powietrze, wodę i glebę, nie zważając na szkodliwe skutki swoich działań, wydobywał paliwa kopalne, aby zaspokoić swoje niekończące się pragnienia, niszczył lasy, które wspierają życie i likwidował siedliska naturalne wielu gatunków - to tylko kilka przykładów. Konsekwencje tych nierozważnych działań są oczywiste i uwidaczniają się w przedwczesnych zgonach, w rozprzestrzeniających się chorobach, w zagładzie gatunków i ich siedlisk naturalnych oraz w różnych klęskach żywiołowych, łącznie z trzęsieniami ziemi, huraganami, tajfunami, powodziami, suszami, pożarami lasów i innymi katastrofami, które przynoszą ogromne straty ludziom.

Dzisiaj wszystko jest skażone - powietrze, którym oddychamy, woda, którą pijemy, dźwięki, które drażnią nasze uszy i jedzenie, które spożywamy. Z powodu powszechnego zanieczyszczenia zdrowie człowieka jest zagrożone. Ponadto skażony jest także umysł człowieka, co sprawia, że staje się on podatny na choroby. Człowiek musi podjąć szczery wysiłek, aby prowadzić spokojne i czyste życie... Przestrzeganie trzech 'P', mianowicie czystości (Purity), cierpliwości (Patience) i wytrwałości (Perseverance), zapewnia trwałe szczęście i dobre zdrowie, a także uwalnia od chorób.

Sathya Sai Baba, z dyskursu wygłoszonego 21.01.1994 r.


Jak przywrócić równowagę między człowiekiem i przyrodą

Sathya Sai Baba powiedział, że zanieczyszczenie zewnętrzne jest odbiciem zanieczyszczenia w naszych umysłach. Główną przyczyną naszego problemu dotyczącego środowiska jest chciwość człowieka, jego egoizm i brak poszanowania praw natury, spowodowany nadmiernymi pragnieniami oraz ignorowanie wrodzonych wartości ludzkich - prawdy, właściwego postępowania, pokoju, miłości i niekrzywdzenia. Najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest praktykowanie ograniczania naszych pragnień - przez ograniczanie zużycia ropy naftowej i energii, wyrobów z tworzyw sztucznych i wody - oraz inne korzystne działania, abyśmy niepotrzebnie nie marnowali cennych zasobów naturalnych.

Najważniejszym zadaniem jest oczyszczenie środowiska, które ucierpiało z powodu zanieczyszczenia powietrza, wody i jedzenia. Dlatego ludzie muszą starać się ograniczać korzystanie z samochodu i kontrolować emisję szkodliwych ścieków przemysłowych.

Drzewa odgrywają ważną rolę, pomagając ludziom pobierać tlen z atmosfery, natomiast same pochłaniają dwutlenek węgla, który wydychają ludzie. Dlatego starożytni bardzo lubili sadzić drzewa, aby kontrolować zanieczyszczenie powietrza.

Sathya Sai Baba, z dyskursu wygłoszonego 6.02.1993 r.


MOSS rozpoczyna realizację projektów na rzecz ochrony środowiska

Organizacja Sathya Sai zapoczątkowała wiele inicjatyw, aby wpajać miłość do przyrody, ćwiczyć ograniczanie pragnień i praktykować ludzkie wartości w odniesieniu do środowiska. W ramach boskiej misji w Indiach i na całym świecie zrealizowano i wciąż realizuje się wiele projektów na rzecz ochrony środowiska, takich jak projekty związane z energią słoneczną w Prasanthi Nilajam i w Tajlandii; sadzenie drzew w celu ponownego zalesiania w Azerbejdżanie, Australii, Bahrajnie, Kanadzie, Niemczech, Indiach, Kazachstanie, Mołdawii, Nowej Zelandii, Polsce, Afryce Południowej i w Stanach Zjednoczonych, a także sprzątanie plaż i brzegów rzek w Kanadzie, Dubaju, Ghanie, Meksyku, Indiach, Nepalu i w Rosji, by wymienić tylko kilka.

Życie ludzkie znajdzie spełnienie tylko wtedy, gdy zostanie zachowana równowaga ekologiczna. Równowaga w życiu człowieka i równowaga w przyrodzie jest tak samo ważna.

Sathya Sai Baba, z dyskursu wygłoszonego 25.09.2000 r.


Rozwijaj boskie cechy miłości, współczucia, pokory i szacunku dla wszystkich istot żywych, poszanowania dla ziemi i wszystkich innych żywiołów. W ten sposób przyciągniesz do siebie łaskę Boga i sprawisz, że twoje życie stanie się pożyteczne i owocne.

Sathya Sai Baba, z dyskursu wygłoszonego 22.11.1978 r.


Prosimy obejrzeć lub pobrać prezentację wideo o projektach MOSS na rzecz ochrony środowiska, klikając na linku: www.sathyasai.org/environmental-sustainability.

(dk)

Źródło: www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/festivals/aradhana-mahotsvam/2019/2019-aradhana-mahotsavam-communication-on-nature.pdf

18.04.2019

**Pobierz tekst do druku

Copyright © 2001-2024 Stowarzyszenie Sathya Sai